Poziv za učešće u procesu izbora SKGI
07.09.2021

Poštovane koleginice i kolege, članovi SKGI,

Kao što ste već vjerovatno upoznati, u toku je sprovođenje izbora na
nivou Komore za izbor delegata za organe i tijela u novom sazivu koji se
moraju završiti najkasnije do kraja ovog mjeseca. S tim u vezi, IO SKGI
je za 22.09.2021. godine, sa početkom u 11:00h, u kompleksu hotela
Voco,(bivši hotel Verde-kompleks Čelebić,Donja Gorica) u Podgorici,
zakazao Izbornu i Konstitutivnu sjednicu Skupštine SKGI.

U prilogu ovog Poziva za učešće u procesu izbora SKGI, dostavljamo
vam:

1/ Informaciju o postupku sprovođenja izbora u SKGI i
2/ Spisak do sada prijavaljenih kandidata za organe SKGI i organe i tijela IKCG.

Svi članovi SKGI imaju mogućnost da do 16.09.2021. godine, najdalje
do 24:00h, izvrše dopunu lista, odnosno da predlože sebe ili bilo kog
drugog kandidata (uz saglasnost predloženog kandidata dostavljenu putem
e-mail-a), za bilo koju od dostavljenih lista ili da otkažu raniju
aplikaciju. Naglašavamo da je ostavljena mogućnost da se dopuna lista,
odnosno predlaganje kandidata, može obaviti i neposredno, u toku
Izborne ili Konstitutivne sjednice Skupštine SKGI, a neposredno prije
sprovođenja izbornog postupka u skladu sa dostavljenom Informacijom.

Za delegate Skupštine SKGI, u skladu sa novousvojenim Statutom IKCG,
bira se 20 novih članova na Izbornoj skupštini. U skladu sa članom 7.
Poslovnika o radu Skupštine i principom teritorijalne zastupljenosti,
nove delegate Skupštine SKGI činiće:

1/ RK Bar – 2 delegata,
2/ RK Bijelo Polje – 1 delegat,
3/ RK Nikšić – 3 delegata,
4/ RK Podgorica – 11 delegata,
5/ RK Pljevlja – 1 delegat i
6/ RK Herceg Novi – 2 delegata.

Nakon izbora novih delegata Skupštine SKGI na Izbornoj sjednici,
novoizabrani delegati Skupštine izvršiće izbor svih ostalih delegata
za organe i tijela Komore na Konstitutivnoj sjednici koja će se
održati odmah nakon Izborne sjednice.

Svoje predloge za eventualne dopune dostavljenih lista, koje su do sada
formirane, potrebno je poslati na mejl adrese: sziz.com@t-com.me,
olga.radulovic@epcg.com i ing.komora@t-com.me.


S poštovanjem,

Slavka Žižak, Predsjednica SKGI

Mr Nikola Luković, Predsjednik Skupštine SKGI.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021