OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE ZA FUNKCIJU PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA SKA
08.09.2021

 

Obavještavaju se kandidati za funkciju predsjednika Izvršnog odbora Strukovne Komore arhitekata  da u skladu sa članom 8. Poslovnika o radu Skupštine Strukovne komore arhitekata pored prijave (Aneks 2) i Biografije (Aneks 3), obavezno prilažu i kratak predlog Programa rada Strukovne komore za naredni četvorogodišnji period.

Prijave (Aneks 2) i (Aneks 3), se podnose Sekretarijatu IKCG najkasnije 10 dana prije datuma održavanja Konstitutivne Skupštine, odnosno najkasnije 10.09.2021. godine (petak), do 12.00 časova.

Plan i program rada je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana prije datuma održavanja Konstitutivne Skupštine, odnosno najkasnije 13.09.2021. (ponedeljak), do 12.00 časova.

Prijave za funciju predsjednika Izvršnog odbora se mogu podnijeti i na dan održavanja Konstitutivne Skupštine, usmenim putem (lično, ili predlogom od strane drugog člana).  Ovako prijavljeni kandidati će imati priliku da usmeno izlože svoju biografiju, i program rada. 

 

Predsjednik Skupštine SKA

Dragan Vuković dipl.ing.arh

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021