LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA SKA - IZBORI 2021
13.09.2021

Kandidati

za izbor 20 delegata Skupštine strukovne komore arhitekata


 

1. Aleksandar Živaljević

2. Slavica Dopuđa

3. Nevena Mašanović

4. Jelena Rabrenović

5. Branka Petrović

6. Marko Stjepčević

7. Jasna Tičić

8. Slobodan Petrović

9. Jakov Lopušina

10. Slavko Radunović

11. Igbala Šabović Kerović

12. Bogdan Cvjetković

13. Novica Mitrović

14. Mirka Đurović 

15. Ivana Rajković

16. Irfan Ramčilović

17. Tamara Marović

18. Marko Radonjić

19. Milica Vujošević

20. Zonja Čobović

21. Aleksa Dajović

22. Lela Redžepagić

23. Ivana Dobrković

24. Maja Delić

 

Kandidati

za izbor predsjednika Skupštine strukovne komore arhitekata

1. Jakov Lopušina

2. Igbala Šabović Kerović

3. Slavko Radunović

4. Zonja Čobović

 

 

Kandidati

za izbor potpredsjednika Skupštine strukovne komore arhitekata

1. Slavko Radunović

2. Zonja Čobović

KANDIDATI

za izbor predsjednika Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata

1. Novica Mitrović

 

 

KANDIDATI

za izbor potpredsjednika Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata

1. Aleksandar Živaljević

2. Ivana Dobrković

3. Slavko Radunović

4. Irfan Ramčilović

5. Marko Radonjić

 

KANDIDATI

za izbor 5 članova Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata

1. Aleksandar Živaljević

2. Nevena Mašanović

3. Damir Bučan

4. Marko Stjepčević

5. Jasna Tičić

6. Ivana Dobrković

7. Branka Nikić

8. Slavko Radunović

9. Bogdan Cvjetković

10. Ivana Rajković

11. Tamara Marović

12. Maja Delić

13. Marko Radonjić

14. Zonja Čobović

KANDIDATI

za izbor 12 delegata Skupštine Inženjerske komore Crne gore

1. Nevena Mašanović

2. Jasna Tičić

3. Slavko Radunović

4. Igbala Šabović Kerović

5. Mirka Đurović

6. Jelena Rabrenović

7. Nikola Radović

KANDIDATI

za izbor 1 člana Upravnog odbora Inženjerske komore Crne gore

1. Aleksandar Živaljević

2. Damir Bučan

3. Jasna Tičić

4. Slavko Radunović

5. Igbala Šabović Kerović

6. Novica Mitrović

 

KANDIDATI

za izbor 1 člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Crne gore

1. Jasna Tičić

2. Mirka Đurović

3. Slavko Radunović

PRIJAVLJENI

za izbor 1 kandidata za funkciju člana Uređivačkog odbora Inženjerske komore Crne gore

1. Jasna Tičić

2. Slavko Radunović

3. Igbala Šabović Kerović

4. Bogdan Cvjetković

PRIJAVLJENI

za izbor 1 kandidata za funkciju tužioca u disciplinskom postupku IKCG

1. Slavko Radunović

 

PRIJAVLJENI

za izbor 1 kandidata za funkciju člana disciplinskog suda IKCG

1. Slavko Radunović

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021