Weibinair SKMI: Air Quality and Ventilation Efficiency (Kvalitet vazduha i efikasnost ventilacionog sistema)
21.10.2021

 

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Webinar kompanije Kampmann Group, kako bismo i u ovim uslovima nastavili Vašu dalju edukaciju i dali doprinos Vašem profesionalnom razvoju.

Webinar će se održati 28.10.2021. 0d 14:00 do 15:00h.


Naziv Weibinair-a: Air Quality and Ventilation Efficiency (Kvalitet vazduha i efikasnost ventilacionog sistema)

Predavač: Dipl.Ing. VDI Friedhelm Koch

Jezik Webinair-a: engleski

Link za prijavu:

https://webinarkampmanngroup-kampmannkampus.clickmeeting.com/349381514/?r=AwV5AwRmZGA8sRybrPOKozS4Lzy2pPOKozS4Lzy2pUk8nJu4YzSvnJ5lLKWyqUM3oxOfoaIvLv5jLac8sQZ1AQt0ZGL0

 

 

 

 -- 
 INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE
 STRUKOVNA KOMORA MAŠINSKIH INŽENJERA
 Bul. Džordža Vašingtona 31
 81000 Podgorica
 Crna Gora
 kontakt osoba: Vuk Janković dipl.ing.maš., predsjednik Skupštine SKMI
 kontakt telefon: +38269339349
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021