Nova izdanja u biblioteci Komore
15.11.2021

Obavještavamo sve zainteresovane članove da uvid u nove i postojeće naslove kojima raspolaže Biblioteka Komore mogu izvršiti svakog radnog dana u periodu od 08.00 do 14.00 časova, u prostorijama Inženjerske komore Crne Gore (Bulevar Džordža Vašingtona br. 31). Članovi Komore imaju pravo da, uz pridržavanje internih pravila u vezi sa bibliotečkom građom, koriste veliki broj publikacija i materijala koji se nalazi u našoj Biblioteci.

Novi naslovi u Biblioteci su:

 

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021