Inicijativa za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara
29.11.2021

Inženjerska komora Crne Gore – Strukovna komora drugih inženjerskih struka se, dopisom broj 01-2894 od 23.11.2021. godine, obratila Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore sa inicijativom da se u Program rada Direktorata za zaštitu i spašavanje za 2022. godinu uvrsti izrada Nacrta zakona o zaštiti od požara, čije je donošenje neophodno za uređenje oblasti zaštite od požara u Crnoj Gori.

Imajući u vidu da se Zakonom o zaštiti od požara uređuje usko stručna i veoma kompleksna oblast zaštite od požara od velikog značaja za državu Crnu Goru, inženjeri zaštite od požara Inženjerske komore Crne Gore stoje Vam na raspolaganju i spremni su da daju svoj doprinos u pronalaženju stručnih zakonskih rešenja, navodi se u dopisu Ministarstvu.

INICIJATIVA 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021