SAOPŠTENJE - STRUČNO USAVRŠAVANJE INŽENJERA
10.01.2022

U Mišljenju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj 10-52/315 od 27.12.2021, naš broj 25 od 10.01.2022. godine, u skladu sa zaključkom sa sastanka održanog 13.12.2021. godine, a u vezi sa primjenom člana 125a stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore,” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20) “Privredno društvo u kojem je zaposleno lice iz stava 1 ovog člana je dužno da obezbijedi uslove za stručno usavršavanje iz stava 1 ovog člana”, obaviješteni smo sljedeće:

“Imajući u vidu da Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata nisu precizirani uslovi za stručno usavršavanje koje je privredno društvo u obavezi da obezbijedi zaposlenim ovlašćenim inženjerima odnosno revizorima, u cilju sprovođenja ove odredbe treba imati u vidu član 93 Zakona o radu (“Službeni list Crne Gore,” br. 74/19, 8/21, 59/21 i 68/21), kojim se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje.“

U skladu sa ovim, a u vezi sa članom 93 stav 2 Zakona o radu, predviđeno je da se “troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbjeđuju iz sredstava poslodavca i drugih izvora, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom”.

Imajući u vidu prethodno navedeno prozilazi da: sve troškove edukacije snosi poslodavac.

Ujedno obavještavamo da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma intenziviralo procedure izrade Nacrta Pravilnika o načinu vrednovanja stručnog usavršavanja članova Inženjerske komore Crne Gore te da je, na zahtjev za delegiranjem predstavnika IKCG u nadležnoj Radnoj grupi, upućenom od strane Direkcije za građevinarstvo resornog Ministarstva, imenovana Sandra Šipčić, predsjednica Strukovne komore elektro inženjera. Po završetku javne rasprave o predlogu nacrta Pravilnika, koja se očekuje u najskorijem mogućem roku, Inženjerska komora Crne Gore će pristupiti sprovođenju programa stručnog usavršavanja članova - kao delegiranom javnom ovlašćenju, u skladu sa članom 146 st. 1 tačka 1 i st. 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Predsjednik Komore

mr Nikola Luković, dipl.inž.građ.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021