ODGOVOR PREDSJEDNIKA SKA MR NOVICE MITROVIĆA NA UPIT NOVINARKE POBJEDE
12.01.2022

Povodom upita proslijeđenog Inženjerskoj komori Crne Gore od strane novinarke Pobjede, Nade Kovačević o stručnom mišljenju u vezi sa statusom nelegalno izgrađene lamele investitora ,,PS gradnja“ u podgoričkom naselju Zabjelo, u nastavku prenosimo odgovor predsjednika Strukovne komore arhitekata mr Novice Mitrovića, dipl.inž.arh u cjelosti:

Poštovana,  

Povodom Vašeg pitanja u vezi sa nelegalnim objektima pod brdom Ljubović, u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović”, a čije je rušenje trenutno aktuelno, moramo istaći da je situacija u kojoj su objekti izgrađeni bez građevinske dozvole, a zatim je naloženo njihovo rušenje moguća jedino u slučajevima kada u potpunosti zakaže sistem, ali i institucije u oblasti izgradnje objekata.  

Iako je navedena situacija veoma kompleksna jer je u toku samog procesa izgradnje objekta, od  strane  urbanističko-građevinske  inspekcije  resornog  Ministarstva donijeto rješenje o zabrani gradnje, a zatim i rješenje o rušenju navedenih objekata (2018.  i  2019.  godine), nepobitna je i činjenica da je gradnja i pored toga nastavljena, da su zgrade građevinski skoro završene,  kao  i  da su nakon toga sprovedene određene aktivnosti od strane Uprave za nekretnine na navedenim parcelama. Važno je istaći da objekti ne samo da nisu imali dozvolu za gradnju u ovom obimu, već su izgrađeni objekti značajno premašili parametre iz DUP-a, pa su odbijeni zahtjevi za legalizaciju istih. Sve ovo dovodi do devastacije prostora, ugroženosti kapaciteta infrastrukture planirane DUP-om, a  najveću štetu trpe drugi korisnici prostorne cjeline, te se može reći da je prostor dehumanizovan.  

Nažalost ovo je posledica neuređenog i haotičnog stanja u oblasti izgradnje objekata, i jasnih “pukotina” u zakonskoj regulativi po kojoj nadležni državni i lokalni organi postupaju. U ovom slučaju moramo istaći da odgovornost imaju svi, od resornog Ministarstva, Inspekcije, Glavnog grada, Uprave za nekretnine, pa do krajnjih korisnika, odnosno kupaca koji su svjesno ili nesvjesno učestvovali u jednom ovakvom procesu.  

Iako je navedeno pitanje trenutno aktuelno, ovo nije izolovan slučaj i imamo sličnih primjera na čitavoj teritoriji Crne Gore. U oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata imamo jake lobije velikih investitora, koji u velikoj mjeri diktiraju procese u ovoj oblasti, a nadležni organi do sada nisu pokazali spremnost da se protiv istih do kraja izbore.  

Inženjerska komora Crne Gore i Strukovna komora arhitekata su više puta upozoravale da je stanje prostornog ambijenta u Crnoj Gori trenutno na nezadovoljavajućem nivou, da je prostor devastiran  nelegalnom, ali i nekontrolisanom gradnjom, kao i da je zakonska regulativa nedovoljno uređena i nekvalitetna. Osim toga, neažurnost inspekcijskog nadzora u pogledu nadzora nad sprovođenjem rješenja inspekcijskih i drugih službi, omogućili su investitorima da i pored zabrane gradnje i rješenja o rušenju objekata, iste završe i priključe na infrastrukturu. U jednom takvom sistemu nelegalni graditelji pronalaze načine da zaobiđu institucije sistema, a krajnji korisnici - kupci stanova, su prinuđeni da štite ovakve investitore i objekte od rušenja zbog zaštite ličnih interesa i uloženih nepovratnih sredstava.  
 
Napominjemo da je nelegalna gradnja djelo koje podliježe krivičnoj odgovornosti i da je veoma važno procesuirati nelegalne graditelje, i time staviti do znanja da se država bori protiv ovakvih  procesa.  
 
Smatramo da je najavljena izrada novog Zakona koji će regulirati oblast planiranja prostora i izgradnje objekata, idealna prilika da se kvalitetnom zakonskom regulativom ovakve situacije u budućnosti u potpunosti iskorijene.  


          
                                                                                  Predsjednik Strukovne Komore Arhitekata  
                                                                                                   mr  Novica Mitrović dia  
 

CIJELI ČLANAK MOŽETE PROČITATI OVDJE.                                                                                     

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021