Konferencija: Transformacija arhitekture
15.04.2022

Strukovna komora arhitekata IKCG organizuje Konferenciju: Transformacija arhitekture

Cilj Konferencije je da prikaže arhitektonsku transformaciju arhitekata u odnosu na njihove početke, sa osvrtom na razvoj arhitektonske scene u tom periodu.

Predavači:

  • dott.arch Mladen krekić dia - Business art Podgorica
  • mr Nikola Novaković dia - Enforma Kotor
  • dr Veljko Radulović dia - Studio Grad Podgorica

Moderator:

Nikola Radović dia

Komora poziva svoje članove i članice, ali i sve zainteresovane arhitektei arhitektice da prisustvuju navedenoj Konferenciji. Prijave nisu potrebne.

AGENDA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021