EVAKUACIONO OZVUČENJE (EVAC) PREMA EN54 NORMI I INTEGRACIJA SA POŽARNIM SISTEMOM U KOMPLEKSNIM OBJEKTIMA
11.05.2022

Pozivamo članove i članice Strukovne komore elektro inženjera na stručno predavanje:

 

EVAKUACIONO OZVUČENJE (EVAC) PREMA EN54 NORMI I INTEGRACIJA SA POŽARNIM SISTEMOM U KOMPLEKSNIM OBJEKTIMA

koje će se održati 18.maja 2022.godine, od 10 -13h u Hotelu „Voco“ u Podgorici.

Stručno predavanje će obuhvatiti sledeće teme:

  1. Integracija požarnih sistema na kompleksnim objektima – Teo Miljenović, MSc.ing.el.

(Dojava požara kao temelj integrisanog safety rješenja; Vezani sistemi – detekcija gasa, gašenje; Sigurnosni sistemi bitni za sigurnu evakuaciju- odvođenje dima i toplote, panik rasvjeta, EVAC; Standardi kojima se reguliše kvalitet safety sistema; Bitne karakteristike sistema dojave požara za velike aplikacije – tehnologije, fleksibilnost, projektovanje, lokalno i daljinsko upravljanje; Primjeri projekata – javna garaža…)

  1. Evakuaciono ozvučenje, projektovanje i odabir opreme – Balša Tanović, dipl.ing.el

(Prednosti upotrebe sistema EVAC-a u velikim objektima; EVAC kao izvršni element dojave požara; Standard EN60849; Elementi sistema evakuacionog ozvučenja; Alati za projektovanje EVAC-a; Ambijentalni i evakuacioni razglas kako jedan sistem; Primjeri projekata)

 

Zbog ograničenog broja mjesta, neophodno je izvršiti registraciju putem sledećeg linka

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021