Idejna arhitektonska rješenja
17.05.2022

Četvrtak 26. maj 2022. godine, 17:00-19:00
Amfiteatar A2 Univerziteta Donja Gorica, II sprat

 

Ovo je prva radionica iz serijala obuka posvećenih izradi idejnih arhitektonskih rješenja, koje će biti organizovane u svim djelovima Crne Gore.

Cilj radionice je da arhitektama približi rad službi gradskih arhitekata i pomogne u izradi Idejnih arhitektonskih rješenja.


Predavači:

  • Filip Aleksić - Glavni gradski arhitekta Glavnog Grada Podgorice , Služba glavnog gradskog arhitekte

 

Moderator:

  • Tamara Marović dia


Strukovna komora arhitekata poziva svoje članove, ali i sve zainteresovane arhitekte da prisustvuju navedenoj Konferenciji.

 

Prijave na mail: novica.mitrovic@ikcg.co.me 

 

AGENDA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021