Zbornik radova sa “Petih dana elektro inženjera IKCG”
08.06.2022

Poštovane članice i članovi IO SKEI,

Obavještavamo vas da je objavljen Zbornik radova sa “Petih dana elektro inženjera IKCG”. Štampani primjerak se može preuzeti u Komori, dok se elektronska forma može preuzeti ovdje.

Poznato vam je da se, i pored svih napora Organizacionog odbora “Peti dani elektro inženjera IKCG”, nisu mogli održati “uživo” zbog epidemiološke situacije koja je obilježila prethodnu  godinu. Svi radovi, koji su pripremljeni za potrebe stručnog skupa, objavljeni su u Zborniku radova. Dio radova je prezentiran putem „on-line“ platforme u periodu februar-april 2022.god, dok će preostali radovi biti prezentovani do početka oktobra 2022.god.

Takođe, IO SKEI je započeo sa pripremama za organizaciju „Šestih dana elektro inženjera IKCG“, čije je održavanje planirao za 20. i 21. oktobar 2022.godine. S tim u vezi objavljen je poziv autorima za dostavljanje sažetaka radova. Ukoliko se prepoznate u ulozi autora stručnog rada i kasnije predavača, molim vas da dostavite prijavu u skladu sa pozivom.

Informacije o stručnom skupu biće objavljivane na internet stranici IKCG i na Linkedin profilu.

Takođe vas pozivam da ispratite stručna predavanja i prezentacije koje su planirane za naredni period, bilo da se održavaju putem „on-line“ platforme ili „uživo“.

 

S poštovanjem,

Sandra Šipčić

Predsjednica IO SKEI

e-mail:sandra.sipcic@ikcg.co.me

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021