POZIV SVIM ARHITEKTAMA - IZLOŽBA I MONOGRAFIJA: ARHITEKTURA U CRNOJ GORI U PERIODU 2002-2022.
23.06.2022

 

Strukovna komora arhitekata IKCG u saradnji sa Arhitektonski fakultetom i Savezom Arhitekata Crne Gore, u novembru 2022. godine planira održavanje izložbe: Arhitektura u Crnoj Gori u periodu od 2002 - 2022. godine.  Nakon toga planirana je i izrada i štampa monografije sa istim nazivom.

Izrada izložbe i monografije ograničena je na poslednih 20 godina, odnosno od godine osnivanja arhitektonskog odsjeka na Građevinskom fakultetu kao preteče današnjeg Arhitektonskog fakulteta, koji smatramo značajnim datumom u arhitekturi Crne Gore.  

U cilju izrade monografije i sprovođenja izložbe pozivamo sve arhitekte da dostave prijave za realizovana djela na teritoriji Crne Gore u navedenom periodu 2002-2022. godine. Broj prijavljenih djela jednog autora nije ograničen.

Prijave se dostavljaju na sledeći način:

  • Za potrebe izložbe dostaviti pano dimenzija A0 portrait (841 x 1189mm) u otvorenom .psd formatu, i .pdf formatu za štampu. Zbog unificiranja dizajna svih panoa, tipski primjer panoa koji je potrebno koristiti se nalazi u prilogu u .psd i .pdf formatu. Broj panoa po realizovanom objektu je ograničen na jedan. List dizajnirati kombinacijom fotografija realizovanog objekta, tekstualnog dijela i crteža u crno bijeloj tehnici bez kota i opisa.
  • Za potrebe monografije je neophodno dostaviti pripremljen list dimenzija A3 landscape (297 x 420mm) u otvorenom .doc formatu. Zbog unificiranja dizajna svih panoa, tipski primjer dvostranog lista koji je potrebno koristiti se nalazi u prilogu u .doc formatu. Broj listova po realizovanom objektu je ograničen na dva. List dizajnirati kombinacijom fotografija realizovanog objekta, tekstualnog dijela i crteža u crno bijeloj tehnici bez kota i opisa.
  • U posebnom folderu je potrebno dostaviti fotografije objekta kvalitetne rezolucije. Brojeve u gornjem lijevom uglu listova ispunjava SKA.
  • Ukoliko se radi o rekonstrukciji objekta dostaviti fotografije prije rekonstrukcije i ime autora objekta.
  • UKoliko je u izradi projekta učestvovalo više arhitekata dostaviti njihova imena. 

Prijave je neophodno dostaviti putem maila ili linka na e-mail: novica.mitrovic@ikcg.co.me, najkasnije do 15. avgusta 2022. godine.

Nakon dostavljenih prijava selektorski žiri sastavljen isključivo od arhitekata izvan teritorije Crne Gore izabraće prijavljene realizovane objekte za izložbu i monografiju.

 

Predsjednik SKA
mr Novica Mitrović, dia

 

01 Izložba pano edit

02 Izložba pano pdf

03 Monografija edit

04 Monografija pdf

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021