Novi evropski Bauhaus – Prostorni plan Crne Gore
24.06.2022

Danas je u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma održana posljednja u nizu panel diksusija u okviru Svečane akademije Komore pod nazivom Novi evropski Bauhaus – Prostorni plan Crne Gore: vizija i koncept budućeg razvoja i planske organizacije Crne Gore i implementacija “zelenih politika razvoja” kao odgovor na aktuelne probleme. Panelisti i panelistkinja na događaju su bili mr Svetlana Jovanović, rukovoditeljka izrade Prostornog plana Crne Gore, Msc Branko Micev, meteorolog hazardi i klimatske promjene, dr Ivan Radević, dipl.ecc član tima za izradu Prostornog plana zadužen za oblast društvenih djelatnosti. Na panelu su govorili i mr Nikola Luković, predsjednik Komore kao i Mladen Plemić, predsjednik SKDIS u čijoj organizaciji je realizovan skup.

Panel je bio prilika da se učini kratak osvrt na segmente koncepta Prostornog plana kojima se direktno predviđa buduća implementacija zelenih i održivih politika. Crna Gora predstavlja ogroman prirodni potencijal sa velikim brojem obnovljivih i neiskorišćenih resursa, zbog čega buduće politike treba kreirati na način da konkretnim mjerama doprinose njihovoj eksploataciji, vodeći strogo računa o ukupnom prostoru, geografskoj razvoju i javnom interesu, čulo se na panelu.

Ogroman solarni potencijal kojim raspolaže Crna Gora i dalje je neiskorišćen sa aspekta meteorologije i klimatskih promjena, poručio je Msc Branko Micev. On je sa aspekta energetike i održivog razvoja ukazao na činjenicu da primorje predstavlja najvećeg konzumenta električne energije i predstavio buduće mjere u prostornom planu koje treba da doprinesu izbalansiranom razvoju graničnih područja u smislu proširivanja turističke ponude, ali i kanalisanja ukupne potrošnje energije. Micev je zaključio da je svrha Prostornog plana iznalaženje balansa između zahtjeva ekologije, ekonomije i potreba društvene zajednice.

Na panelu su prikazani i budući pravci djelovanja koje nudi Prostorni plan u oblasti stanovanja, gdje će se afirmisati ekološki održiva rješenja, humaniji uslovi stanovanja, potencirati potreba rješavanja neformalnih naselja, i predvidjeti potreba sertifikacije objekata u skladu sa opštim kategorijama energetske efikasnosti.

Zabranjena ili potpuno kontrolisana prenamjena poljoprivrednog zemljista samo za potrebe razvoja proizvodnih djelatnosti i mogućih preradjivackih kapaciteta biće jedan od prioriteta ovog strateškog dokumenta u oblasti poljoprivrede. Nova zemljišna politika, razvijana na činjenici budućih globalnih deficita u prehramrenoj industriji, a time i rasta cijena ovih namirnica, tražiće optimalna rješenja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji i punoj valorizaciji visokovrijednih tradicionalnih proizvoda. Sprovodjenje sveobuhvatnog programa razvoja sela biće jedan od važnih ciljeva Prostornog plana i to kroz različite segmente djelovanja, uključujući i afirmaciju društvenih djelatnosti, pogotovo u sjevernom regionu zemlje. Ukoliko dopustimo da umru društvene djelatnosti, izumrijeće i naselja, a trenutni stepen razvoja Sjevera uz prateći negativni migracioni saldo upućuje da smo na pravom putu za ostvarenje ovog scenarija, jedna je od poruka sa panela.

Na panelu se pričalo i o ostalim, važnim segmentima prostornog planiranja poput šumarstva, marikulture i ribarstva, zelene gradnje, efekata urbanizacije i dr. Debata učesnika i učesnica, koja je pratila panel, ukazuje na potrebu da i dalje afirmišemo multidisciplinarni pristup u izradi strateških dokumenata poput ovog u želji da ukupan proces podignemo na viši nivo, ubrzamo ga i u najskorije vrijeme dobijemo kvalitetan nacrt, koji će postaviti osnovne koordinate za dalji razvoj naših zajednica u skladu sa princpima održivosti i planirane zelene budućnosti. Inženjerska komora Crne Gore će i dalje, u sklopu svojih nadležnosti, pažljivo pratiti ukupne procese u svrhu donošenja Prostornog plana, stvarajući adekvatne platforme za uključivanje svog članstva, kako bi aktivno učestvovalo u donošenju Prostornog plana, koji se tiče svih učesnika i učesnica u prostoru, bez izuzetka.

Intencija Komore je da aktivno sprovede politiku Novog evropskog Bauhausa i pod sloganom "togehter" pokuša da uveže sve lokalne samoprave, sva ministartsva, sve univerzitetske jedinice u cilju razvoja naučnih i tehnoloških dostignuća, koji treba da ubrzaju ostvarivanje ciljeva NEB-a i Evropske zelene agende. 

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021