Održan stručni skup "Ventilacija i odimljavanje podzemnih garaža"
30.06.2022

U organizaciji Inženjerske komore Crne Gore, Strukovne komore mašinskih inženjera održan je stručni skup pod nazivom Ventilacija i odimljavanje podzemnih garaža.

U ime Inženjerske komore Crne Gore učesnike je pozdravio Mr Nikola Luković, predsjednik IKCG. U uvodnom obraćanju Predsjednik IKCG je istakao značaj ovakvih skupova, iz razloga sto imaju i aspekt bezbjednosti odnosno zaštite ljudi i imovine, što potvrđuje i aktivno učešće predstavnika MUP-a Crne Gore, Sektor za vanredne situacije. Mr Nikola Luković je u daljem izlaganju naveo značaj IKCG i inženjerske struke u zaštiti javnog interesa, kroz prenijeta javna ovlašćenja od strane države. Značajan napredak u odnosima Ministarstva i IKCG se očekuju i kroz najavljene izmjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Miodrag Macanović, dipl.ing.maš. svoje uvodno izlaganje podijelio je sa dr Batrićem Milanovićem, dipl.ing.el. predsjednikom Skupštine Strukovne komore drugih inženjerskih struka, u znak podrške Strukovnoj komori drugih inženjerskih struka, da dobije status koji joj pripada u Zakonu u planiranju prostora i izgradnji objekata. 

Dr Batrić Milanović je naveo negativne efekte Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata na Strukovnu komoru DIS i njene članove koji nijesu prepoznati ovim zakonom. Takođe je istakao značaj donošenja Zakona o zaštiti od požara naglašavajući da smo jedina državu u okruženju koja nema taj zakon. Sada ovu oblast uređuje Zakon o zaštiti i spašavanju.

Ispred SKMI u nastavku izlaganja, Miodrag Macanović je napravio uvid u postojeće stanje u oblasti ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža počev od planiranja, projektovanja, revizije, izgradnje, nadzora i održavanja ovih instalacija u objektima. Napravljen je osvrt na zakonsku regulativu iz ove oblasti, pravilnike i standarde i naznačen značaj donošenja novih u skladu sa standardima i pravnom regulativom EU, uzevši u obzir to da su neki važeći iz doba bivše Jugoslavije. Macanović je dao konkretan prijedlog da, IKCG i MUP CG - Sektor za vanredne situacije, formiraju radnu grupu koja bi radila na pripremi i izradi prijedloga zakonske i tehničke regulative iz ove oblasti. PREZENTACIJA

Mr Dragan Sekulović je predstavio koncept ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža metodom impulsne ventilacije. Sekulović se osvrnuo na važeći Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Službeni list Crne Gore", br. 09/2012)  u čijoj izradi je 2005. godine i sam učestvovao.Naveo je poređenje  klasičnog sistema sa kanalskim razvodom i sa JET ventilatorima na primjeru aerodroma Nikola Tesla u Beogradu. PREZENTACIJA

Predrag Stanisavljevic, dipl.ing.maš. je predstavio koncept sa kanalima kanalskim razvodom u sistemima ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža .Predavanje se odnosilo na upotrebu kanala u sistemima odimljavanja, odimljavanja kroz drugi požarni sektor, natpritisak, kanali ventilacije bez upotrebe PP klapni i kuhinjske odvode. Stanisavljević je temeljno obradio važeću zakonsku regulativu i standarde u EU, metode ispitivanja i klasifikacije proizvoda. PREZENTACIJA 

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova RCG, Direktorat za zaštitu i spašavanje Goran Samardžić, spec.ing.ZOP u svom izlaganju naveo je značaj donošenja Zakona o zaštiti od požara. Poseban osvrt je napravljen na  Zakonsku regulaciju u ovoj oblasti, s obzirom na to da MUP izdaje saglasnosti na revidovane projekte i elaborate zaštite od požara objekata. Samardžić je naročito istakao značaj u zajedničkom radu MUP-a RCG i IKCG u donošenju pravilnika iz ove oblasti.

Stručnom skupu, koji je trajao od 11 do 15:30 časova, prisustvovalo je oko 120 učesnika.

 

GALERIJA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021