OBAVJEŠTENJE
26.07.2022

Imajući u vidu da od  01. avgusta 2022.godine prestaju da važe odredbe pravilnika kojima je bila propisana  primjena i propisa naslijeđenih iz bivših zajedničkih država za proračun građevinskih konstrukcija  (npr. PBAB ‘87), to se od 01.08.2022. godine za proračun građevinskih konstrukcija primjenjuju samo eurokodovi (Pravilnik o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zidane konstrukcije, Pravilnik o tehničkim zahtjevima čelične konstrukcije,  Pravilnik o tehničkim zahtjevima za aluminijumske konstrukcije, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona ).

Podsjećamo da treba imati u vidu i odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20):

Ponovna revizija

Član 83

U slučaju da, poslije revizije glavnog projekta, a prije podnošenja prijave građenja, dođe do promjene tehničkih propisa, glavni projekat se mora usaglasiti sa tim promjenama i podliježe ponovnoj reviziji.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021