STRUČNA OBUKA: Primjena BIM tehnologije u građevinarstvu
02.08.2022

Strukovna komora građevinskih inženjera Inženjerske komore Crne Gore organizuje stručnu obuku na temu Primjena BIM tehnologije u građevinarstvu – Projektovanje konstrukcija objekata visokogradnje u softveru Revit.  

Obuka će se održati jednodnevno u terminu od 17:00h - 21:00h. Dan održavanja obuke će biti naknadno objavljen, nakon formiranja grupe polaznika obuke i usaglašavanja termina sa predavačem. Obuka će se realizovati on line putem ZOOM aplikacije.

Obavještavamo zainteresovane aktivne članove SKGI, da se mogu elektronski prijavati na e-mail adresu olga.radulovic@epcg.com  ili  ivanatesovic90@gmail.com, najkasnije do 05.09.2022. god. Obuka je besplatna za članove Komore.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti:

Mr Olgi Radulović, dipl.građ.inž.,  e-mail: olga.radulovic@epcg.com

Mr Ivani Tešović, dipl.građ.inž., e-mail: ivanatesovic90@gmail.com

 

 

AGENDA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021