JAVNA RASPRAVA - PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U SEKRETARIJATU IKCG
05.08.2022

Inženjerska komora Crne Gore upućuje poziv za javnu raspravu članovima i članicama IKCG u proceduri donošenja Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Inženjerske komore Crne Gore.  

Predloge, sugestije i komentare na pomenuti akt dostaviti Inženjerskoj komori Crne Gore na e-mail: ing.komora@t-com.me.

Javna rasprava trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet prezentaciji IKCG, saglasno Statutu Komore.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021