JAVNA RASPRAVA - KOLEKTIVNI UGOVOR SEKRETARIJATA IKCG
05.08.2022

Inženjerska komora Crne Gore upućuje poziv za javnu raspravu članovima i članicama IKCG u proceduri donošenja Kolektivnog ugovora Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore.

Predloge, sugestije i komentare na pomenuti akt dostaviti Inženjerskoj komori Crne Gore na e-mail: ing.komora@t-com.me.

Javna rasprava trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet prezentaciji IKCG, saglasno Statutu Komore.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021