STRUČNA OBUKA SKGI: MEST EN 1996
09.09.2022

 

Stručna obuka o primjeni eurokodova u građevinarstvu na temu MEST EN 1996  (projektovanje zidanih konstrukcija prema EN6 i EN8), koja je trebala da bude organizovana u drugoj polovini septembra, odložena je za početak novembra 2022. god.

Obuka će se održavati utorkom i četvrkom u terminu od 17:00h - 19:00h. Tačan početak obuke će biti naknadno objavljen, nakon formiranja grupe polaznika obuke i usaglašavanja termina sa predavačima.

Obuka će se vršiti neposredno kao i on line putem ZOOM aplikacije.

Obuka je planirana da se održi u ukupnom broju oko 12 časova. Cijena obuke je 60,00 eura (za članove Komore).

Do sada su evidentirani prijavljeni članovi po prvom pozivu, kao i uplate kolega koji su izvršili uplatu za navedenu obuku.

Obavještavamo sve zainteresovane aktivne članove SKGI, da se elektronski prijave na e-mail adresu slavka.zizak11@gmail.com najkasnije do 20. oktobra 2022. god.

 

Program obuke na temu MEST EN 1996 će obuhvatiti sledeće:

1. Osnovni koncept Eurokoda 6

a)  Materijali – Elementi za zidanje i malter

b)  Mehanička i deformacijska svojstva zidane konstrukcije

c)  Ulazni parametri za projektovanje zidanih konstrukcija

 d)  Analiza konstrukcije – uticaji drugog reda

e)  Granično stanje nosivosti – savijanje, smicanje, pritisak - primjeri

f)   Razrada detalja – oblikovanje zidova – Izvođenje

Sadržaj kursa koji se prevashodno odnosi na Eurokod 8:

 

2. Seizmička analiza i principi projektovanja

a)  Materijali – Elementi za zidanje i malter

b) Analiza konstrukcije – faktori ponašanja

c)  Kriterijumi za projektovanje

d)  Zahtjevi za zidove sa serklažima

e)  Pravila za jednostavne zidane zgrade

 

3. Primjer proračuna zidanog zida u skladu sa Eurokodom 6 i Eurokodom 8

a)  Dispoziciono rješevanje zidane konstrukcije objekta sa vertikalnim i horizontalnim serklažima

b)  Analiza opterećenja (stalno i korisno opterećenje) i kombinacije dejstava

c)  Seizmički proračun konstrukcije objekta

d)  Proračun zida (kontrola na pritisak, smicanje, savijanje i zatezanje)

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti:

Mr Olgi Radulović, dipl.građ.inž.,  e-mail olga.radulovic@epcg.com

Slavki Žižak, dipl.građ.inž., e-mail slavka.zizak11@gmail.com

 

Srdačan pozdrav,

           IO SKGI

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021