IV sjednica Skupštine IKCG
16.09.2022

DNEVNI RED

 1. Izbor verifikacione komisije;
 2. Izvještaj verifikacione komisije;
 3. Verifikacija mandata novih delegata Skupštine;
 4. Usvajanje dnevnog reda;
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I, II i III sjednice Skupštine IKCG;
 6. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine IKCG;
 7. Razmatranje Izvještaja o radu Komore za I i II kvartal 2022. godine;
 8. Razmatranje Finansijskog izvještaja Komore za I i II kvartal 2022. godine;
 9. Razmatranje i usvajanje rebalansa budžeta za 2022. godinu;
 10. Razmatranje predloga konceptualnih primjedbi u skladu sa Javnim pozivom Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za učešće u konsultovanju zainteresovane javnogsti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ;
 12. Razmatranje predloga za dodjelu zvanja počasnog člana IKCG;
 13. Razno.

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021