Konferencija: BIM tehnologija
21.09.2022

Utorak 27. septembar 2022. godine 16:30h

Multimedijalna sala Univerzitetske dvorane

Building Information Modeling je jedna od najnaprednijih tehnologija u građevinskoj industriji. Predstavljanjem objekata pomoću inteligentnih elemenata koji sadrže detaljne informacije o sebi i shvataju odnos sa drugim elementima u izgradnji modela, BIM tehnologije ne samo da mijenjaju način na koji se crteži i njihova vizuelizacija stvaraju, već i dinamično utiču na sve ključne procese u izgradnji objekata. BIM može predstaviti kompletan životni vijek objekta, od procesa gradnje do održavanja.

Predavač:

Vedran Orešić, Tech data

Moderator:

Slobodan Petrović, dia

 

Strukovna komora arhitekata poziva svoje članove, ali i sve zainteresovane arhitekte i ostale inženjere da prisustvuju navedenoj konferenciji.

Konferencija je istovremeno i prvo predanje BIM obuke: Autodesck Revit koja  se održava u periodu u 27. septembar -13 oktobar 2022. godine u ukupnom trajanju od 12 sati. Ostalih šest predavanja biće dostupna samo prijavljenim članovima Komore.

Agenda:

 

16:00

16:30

Dolazak, registracija učesnika obuke

16:30

16:35

Obraćanje moderatora Slobodana Petrovića dia

16:35

16:40

Pozdravni govor predsjednika IKCG Nikole Lukovića dig

16:40

16:45

Uvodni govor predsjednika skupštine SKA Jakova Lopušine dia

16:45

17:30

Vedran Orešić, Tech data

17:30

17:40

Pauza

17:40

18:30

Vedran Orešić, Tech data

18:30

19:00

Panel diskusija

19:00

19:30

Koktel

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021