Inženjerska komora Crne Gore i Centar za primjenu Eurokodova potpisale MEMORANDUM O SARADNJI
14.11.2022

Cilj potpisanog Memoranduma je formiranje okvira za saradnju između Inženjerske komore Crne Gore i Centra za primjenu Eurokodova u vezi sa implementacijom evropskih propisa (Eurokodova) za projektovanje i izvođenje građevinskih objekata. Memorandum predstavlja opšti okvir za međusobnu saradnju, te omogućava dalji razvoj specifičnih oblika saradnje koji bi bili od obostranog interesa.

Oblasti saradnje obuhvataju:

  1. Podizanje svijesti o važnosti adekvatne primjene evropskih propisa za izvođenje i projektovanje građevinskih objekata u domaćoj stručnoj javnosti,
  2. Zajedničko učešće i apliciranje za pristup fondovima namijenjenim implementaciji Eurokodova,
  3. Organizovanje stručnih konferencija, simpozijuma, okruglih stolova, edukacija i sličnih događaja,
  4. Saradnja u arhivskoj i izdavačkoj djelatnosti,
  5. Saradnja na drugim poljima koja su od obostranog interesa.

 

Saradnja će se ostvarivati putem:

  1. Formiranja zajedničkog tima za učešće i apliciranje za pristup fondovima od interesa,
  2. Organizovanja obuka, okruglih stolova i prezentacija od strane Centra za primjenu Eurokodova,
  3. I drugih međusobno dogovorenih oblika saradnje.
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021