IV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA STRUKOVNE KOMORE DRUGIH INŽENJERSKIH STRUKA
17.11.2022

 

III sjednica IO SKDIS biće održana u četvrtak 29.11.2022. godine, u prostorijama IKCG, sa početkom u 16.00 časova.

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III Sjednice IO SKDIS;
3. Informisanje članova IO o dosadašnjim aktivnostima na reorganizaciji IK , analiza postojećeg stanja i davanje prijedloga u svrhu poboljšanja funkcionalnosti i ekonomske održivosti Komore;
4. Upoznavanje članova IO sa Aktivnostima na izradi Zakonske regulative;
5. Upoznavanje članova IO sa Aktivnostima na organizaciji okruglog stola "Mjere zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu";
6. Dogovor oko aktivnosti IO koje treba realizovati do kraja 2022.godine;
7. Razno;

Na sjednicu su pozvani predsjednik Skupštine SK DIS i Član Upravnog odbora ispred DIS.
 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021