V SJEDNICA SKUPŠTINE SKA
02.12.2022

Na osnovu člana 41 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18, 076/21) i člana 9 Poslovnika o radu Skupštine strukovne komore arhitekata, zakazana je  V SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA, koja će se održati u petak 16.12.2022. godine, u prostorijama IKCG, sa početkom u 15.00 časova.

DNEVNI RED:

 

  1. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije i njen izvještaj;
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV sjednice Skupštine strukovne komore arhitekata;
  4. Informacija o radu SKA u prethodnom periodu;
  5. Informacija o procesu izrade nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  6. Zauzimanje stava o daljem statusu SKA u okviru Inženjerske komore Crne Gore;
  7. Razno

 

Na sjednicu se osim  delegata Skupštine SKA, poziva i predsjednik Izvršnog odbora SKA Novica Mitrović. 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021