Zaključci sa Međunarodne konferencije IKCG "SEIZMIČKI RIZIK U CRNOJ GORI DANAS"
24.03.2023

Zemljotresi u Turskoj i Siriji od 06.februara ove godine, još jednom su potvrdili njihovu ogromnu razornu moć i našu, nažalost, još uvjek nemogućnost da spriječimo katastrofalne posljedice. Oni su dokaz da se, u zemljama kod kojih postoji izraženi seizmički hazard, prije svega, zbog povećanja broja stanovnika i broja objekata u kojima oni žive, seizmički rizik iz dana u dan povećava. Ovi procesi se dešavaju i u Crnoj Gori, što nas sve obavezuje da odmah počnemo da djelujemo preventivno.

U tom smislu, Inženjerska komora Crne Gore organizovala je Međunarodnu konferenciju, kako bi se stručnog aspekta, još jednom ukazalo na neophodnost sprovođenja određenih programa i mjera na ublažavanju postojećeg seizmičkog rizika u našoj zemlji. Istovremeno, Konferencija je imala za cilj da se cjelokupna javnost u Crnoj Gori još jednom podsjeti da živimo u trusnom području i da svako u okviru svojih nadležnosti ima obavezu da učini sve kako bi naše okruženje bilo bezbjednije za život.

Međunarodni karakter konferencije obezbjeđuju poštovane kolege iz zemalja okruženja koji si prenijeti neka svoja iskustva koja bi, zajedno sa iskustvima koje smo mi imali 1979. godine, mogla biti dragocjena u nastojanjima smanjenja seizmičkog rizika.

Za smanjenje seizmičkog rizika obije komponente imaju izuzetan značaj. Kao što se kvalitetnim seizmičkim planiranjem smanjuje povredljivost društva u cjelosti, tako se i seizmičkim projektovanjem smanjuje povredljivost samih objekata.

Za očekivati je da će se na osnovu izloženih radova iz oba ova segmenta donijeti veoma korisni zaključci, koji će biti proslijeđeni nadležnim ustanovama, udruženjima i pojedincima i da će održavanje ove Konferencije inicirati određene promjene u ovoj oblasti.

O značaju teme Konferencije, govori velika zainteresovanost članova Komore, ali i brojnih gostiju iz zemlje i okruženja.

Posebna čast ukazana nam je prisustvom gospodina Bariša Kalkavana, ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori.

Maja Velimirović Petrović, potpredsjednica Inženjerske Komore Crne Gore je u pozdravnom govoru istakla da teritorija Crne Gore pripada perifernom dijelu zemljotresnog područja Mediterana, koje se smatra jednim od seizmički najaktivnijih područja na zemlji i da se ne trebamo pitati da li će u budućnosti biti novih zemljotresa u ovom području, već kada će se oni desiti. Naglasila je da je pripremljenost našeg društva na zemljotrese dobija enormno na značaju, na što treba podsjećati i upozoravati cjelokupnu javnost u Crnoj Gori iznova i iznova "Pripremljenost države na zemljotrese podrazumijeva niz koordinisanih aktivnosti kojima se društvo kao cjelina priprema da da odgovor svim izazovima koje donosi pojava zemljotresa. Kao osnovni elementi utvrđivanja seizmičkog rizika, to jest segmenti jedinstvenog integralnog sistema upravljanja seizmičkim rizikom, mogu se označiti kroz sljedeće oblasti djelovanja: utvrđivanje prihvatljivog nivoa seizmičkog rizika; ublažavanje seizmičkog rizika kroz adekvatnu zakonsku regulativu i procedure; prostorno i urbanističko planiranje prostora u seizmičkim uslovima; aseizmičko projektovanje i gradnja objekata i infrastrukture; pripremljenost društva na zemljotrese, od šire preko lokalne zajednice do pojedinca i uspostavljanje integrisanog informacionog sistema sa bazom podataka o prostoru i izgrađenosti" ović.

Ambasador Turske u Crnoj Gori Baraš Kalkavan je istakao da je Crna Gora njegovoj državi pružila veću podršku nakon razornog zemljotresa u martu ove godine, nego što su njeni kapaciteti. Naglasio je da je Crna Gora jedna od prvih država koja je reagovala i poslala pomoć. "Poslato je na desetine šlepera, avona... iz svih područja Crne Gore. Tu su mnoge priče, gdje morate pustiti suzu. Sa druge strane, među prvim zemljama ste koja je poslala ekipu ljudi koja je rizikovala svoje živote da pomogne spašavanju stanovnika. Oni su se vratili kao naša braća i junaci Turske. Zahvaljujem se njima - istakao je Kalkavan.  Dalje je naglasio da je velika čast biti ambasador u Crnoj Gori i biti dio našeg društva. "Mi smo imali dva zemljotresa jedan za drugim i naučnici su rekli da sličan primjer do sada nikada nije viđen, i zaista ovakva okupljanja su bitna da sa naučnom zajednicom razmijenimo informacije šta možemo uraditi. Jako je bitno da se glas nauke čuje i da zaživi" - poručio je ambasador Kalkavan.

Pozdravnim riječima, prisutnima se obratila i Kristina Radevski, predsjednica Komore arhitekata i ovlašćenih inženjera Republike Sjeverne Makedonije i tom prilikom istakla značaj organizovanja ovakvih konferencija.

Prezentacije učesnika su bile podijeljene u dvije kategorije:

PLANIRANJE PROSTORA

  • mr Jadranka Mihaljević, dipl.inž.građ.  Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

           Mapiranje seizmickog hazarda, razumijevanje i namjena

  • mr Novica Mitrović, dipl.inž.arh. predsjednik Strukovne komore arhitekata IKCG

           Planiranje prostora kao način smanjenja seizmičkog rizika

  • Sandra Jakopec, dipl.inž.arh., Hrvatska komora arhitekata  

           Prostorno planiranje nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, Republika Hrvatska

 

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA OBJEKATA.

  • Prof. dr Srđan Janković, dipl.inž.građ. Građevinski fakultet UCG

           Specifičnosti seizmičkog projektovanja

  • Prof. dr Zvonko Tomanović, dipl.inž.građ./mr Borko Miladinović, dipl.inž.građ.  Građevinski fakultet UCG

           Geotehnički aspekt seizmičkog projektovanja

  • Mentor Llunji, dipl.inž.građ. 

           Standardi u izgradnji objekata

  • Prof. dr Zoran Rakićević, zamjenik direktora Instituta zemjotresnog inženjerstva i inženjersku seizmologiju, IZIIS Makedonija

           Tehnička regulativa i iskustvo Republike Sjeverne Makedonije

 

Zaključci sa Konferencije

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021