I KONGRES ARHITEKATA CRNE GORE
26.05.2023

27-28. maj 2023. godine

Karisma Azul beach resort, Ulcinj

 

 

U okviru godišnjeg Programa stručnog usavršavanja članova/ica Komore, Strukovna komora arhitekata u partnerstvu sa Savezom arhitekata Crne Gore organizuje:

I Kongres arhitekata Crne Gore

 

AGENDA I KONGRESA ARHITEKATA

 

 

Napomena:

Broj bodova koji se stiče dvodnevnom prisustvom kongresu je 4 ( stručno područje ).

Broj bodova koji se stiče jednodnevnom prisustvom kongresu je 2 ( stručno područje ).

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021