XIX SJEDNICA UO IKCG
07.09.2023

Na osnovu člana 29 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18 i 076/21), zakazana je XIX SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA, koja će se održati 12.09.2023. godine, sa početkom u 18,00 časova, u prostorijama Komore. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Dnevnog reda;
  2. Usvajanje Zapisnika sa XVIII sjednice Upravnog odbora IKCG;
  3. Razmatranje realizacije zaključaka sa prethodne sjednice;
  4. Razmatranjei usvajanje nacrta pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora;
  5. Razmatranje i usvajanje nacrta pravilnika o korišćenju i raspodjeli sredstava IKCG;
  6. Razmatranje i usvajanje odluke o visini naknada i naknadi trooškova za realizaciju stručnog usavršavanja članova Komore;
  7. Razmatranje i usvajanje smjernica za realizaciju stručnog ispita;
  8. Razmatranje ponuda i donošenje odluke o oročavanju sredstava Komore;
  9. Razno.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021