Stručno predavanje: GEOTEHNIČKO PROJEKTOVANJE – Nasipi i usjeci u tlu/stijeni i geotehnička sidra, 05.10.2023. god. u 11h
15.09.2023

 

Naziv teme: GEOTEHNIČKO PROJEKTOVANJE – Nasipi i usjeci u tlu/stijeni i geotehnička sidra 

Datum održavanja: četvrtak, 05.10.2023.godine u 11:00h

Način realizacije: kombinovana metoda: uživo 30 mjesta/ZOOM 300 učesnika

Mjesto: Inženjerska komora Crne Gore (sala) / ZOOM aplikacija

 

U skladu sa Planom i Programom stručnog usavršavanja za 2023. godinu Strukovna komora građevinskih inženjera organizuje stručno predvanje, dana 05. 10. 2023. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama IKCG, Bulevar Džordža Vašingtona 31, Podgorica (do 30 učesnika) i putem ZOOM platforme (do 300 učesnika)na temu:

 

GEOTEHNIČKO PROJEKTOVANJE – Nasipi i usjeci u tlu/stijeni i geotehnička sidra

 

Predavač: dr Slobodan Živaljević, vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici

Moderator: Denis Veliu, dipl.inž.građ.

 

AGENDA

 

Cilj predavanja: Cilj predavanja je da se da kratak uvid  u probleme projektovanja i izvođenja nasipa i usjeka u tlu/stijeni. Izložiće se tipični poprečni presjeci, elementi vezani za tehnologiju iskopa/nasipanja,  nasip na stišljivoj podlozi, kosine usjeka u stijeni i elementi proračuna stabilnosti po metodi lamela sa osvrtom na EC7.  Nakon toga će se izložiti dva računska primjera proračuna stabilnosti kosina primjenom odgovarajućih programskih paketa potpornih zidova - programski paket GEO5.  Pošto primjeri sadrže primjenu geotehničkih sidara za stabilizaciju kosina, prethodno će ukratko biti izloženi elementi projektovanja i proračun geotehničkih ankera.

Sadržaj predavanja:

1. Potporni zidovi

-   Potporni zid sa malom širinom zasipa iza zida

-   Računski primjer 1 – Potporni zid sa rasteretnom AB konzolom

-   Računski primjer 2 – Potporni zid sa geotehničkim sidrom

2. Ankeri i geotehnička sidra. Proračun nosivosti sidra

3. Nasipi i usjeci u tlu/stijeni. Stabilnost kosina usjeka i nasipa. Primjena

- Numerički primjer 1 – Stabilnost kosine sa i bez ankera. Klizne površi. Podzemna voda. Uticaj zemljotresa. Povratna analiza.
-  Primjena metode lamela ( programski paket Slide, Rocscience)
-  Numerički primjer 2 – Stabilnost kosine sa i bez ankera. Uticaj zemljotresa. Primjena metode konačnih elemenata – postupak redukcije smičuće čvrstoće ( programski paket  Phase2 v8, Rocscience)

 

Bodovanje:

Broj bodova za članove/ice SKGI koji se stiče prisustvom predavanju (uživo i online) za učesnike je 2 (stručno područje).

 

Prijavljivanje:

Prijavljivanje polaznika se vrši isključivo na sajtu Komore, putem registrovanih korisničkih naloga (logovanjem na sajt, na Vašem profilu u dijelu "Stručno usavršavanje" - "Raspored konferencija" -polje "Prijavi" pored naziva teme predavanja).  Obavezno je na licu mjesta izabrati samo jedan vid praćenja koji Vam odgovara,  prisustvo uživo (ograničeno: max 30 mjesta u sali IKCG) ili praćenje putem ZOOM aplikacije (ograničeno: max 300 učesnika) i samo takve prijave će biti prihvaćene, do popunjavanja raspoloživih mjesta. Rok za prijavu je ponedeljak, 02.10.2023.godine u 10h. Nakon tog roka prijave se neće prihvatati.

Link za pristup putem ZOOM-a biće blagovremeno poslat mailom svim polaznicima koji su se prijavili za online praćenje.

 

Napomena:

Ukoliko još uvijek nemate registrovan nalog na sajtu Komore, registraciju možete izvršiti po koracima iz UPUTSTVA ZA REGISTRACIJU KORISNIČKOG NALOGA NA SAJTU IKCG

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Mirsad Veliu, član IO SKGI (068 869 835 / mirsad.veliu@gmail.com)

 

Strukovna komora građevinskih inženjera IKCG poziva svoje članstvo da prisustvuje predmetnom predavanju.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021