JAVNA RASPRAVA - PRAVILNIK O VISINI NADOKNADA ZA RAD U ORGANIMA I TIJELIMA KOMORE I STRUKOVNIH KOMORA
21.09.2023

Inženjerska komora Crne Gore upućuje poziv za javnu raspravu članovima i članicama IKCG, u proceduri donošenja Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora (link).

Predloge, sugestije i komentare na pomenuti akt dostaviti Inženjerskoj komori Crne Gore na e-mail: ing.komora@t-com.me.

Javna rasprava trajaće 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet prezentaciji IKCG, saglasno Statutu Komore.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021