PIRANSKI DANI ARHITEKTURE_PIRAN DAYS OF ARCHITECTURE
29.09.2023

Pozivamo članove SKA da svojim arhitektonskim realizacijama uzmu učešće u internacionalnom konkursu za prestižnu Piranesi nagradu za arhitekturu 2023, koja se dodjeljuje u okviru Piranskih dana arhitekture (PDA) koji ove godine, pod nazivom - CONTEXT. CONCEPT. CONSENSUS, slave 40 godina postojanja.

Nagrada Piranesi dodjeljuje se za najbolje arhitektonsko ostvarenje u posljednje dvije godine, realizovano u regiji Centralne Evrope. Svaka od 11 pozvanih zemalja Centralne Evrope - Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Grčka, Mađarska, Italija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija i Srbija – biće predstavljene sa po maksimalno 5  (pet) nacionalnih arhitektonskih realizacija. Ovo je treća godina učešća Crne Gore na ovom značajnom internacionalnom događaju.

Arhitektonske realizacije će biti odabrane prema kriterijumima koji su već definisani od strane organizatora:

Selection criteria

• Well thought-out integration into the urban or natural environment
• Spatial and design accordance with the context
• Modern and innovative layout
• Respect for natural and cultural heritage
• Modern understanding of traditional and indigenous architectural elements
• Innovate details
• Subtle and well thought-out use of colours, textures and light

Dokumentacija koju treba dostaviti je takođe zadata propozicijama konkursa - jedan .PDF file (pogledati sledeću stranicu).

Materijal je potrebno poslati na email slavicasv@ucg.ac.me, do 18.10.2023. godine. Informacija o selektovanim projektima će biti javno objavljena i poslata organizatoru do 25.10.2023. godine. Moguće je prijaviti realizacije iz: 2021, 2022 i 2023. godine. Učešće mogu uzeti sve arhitekte registrovane u Crnoj Gori, sa realizacijama na teritoriji Crne Gore ili vani. Prošlogodišnje realizacije koje su poslate na poziv, a nisu odabrane, biće ponovo razmatrane i ove godine ukoliko su realizovane u traženom periodu.

Odabrane realizacije će biti izložene na Piranskim danima arhitekture u Piranu (Slovenija) od 25. novembra 2023. do 30. decembra 2023. godine, prema detaljima koji će autori dobiti od strane organizatora, neposredno nakon selekcije. Dobitnik/ci Piranesi nagrade za arhitekturu 2023 će biti objavljeni 25. novembra 2023. godine kada je otvaranje izložbe, kao i Internacionalna konferencija (Piran Days of Architecture conference). 

Sve informacije o događaju se mogu naći na sajtu: www.pida.si.

 

P O Z I V

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021