JAVNA RASPRAVA - PRAVILNIK O KORIŠĆENJU I RASPODJELI SREDSTAVA KOMORE
03.11.2023

Inženjerska komora Crne Gore upućuje poziv za javnu raspravu članovima i članicama IKCG, u proceduri donošenja Pravilnika o korišćenju i raspodjeli sredstava Komore (link).

Predloge, sugestije i komentare na pomenuti akt dostaviti Inženjerskoj komori Crne Gore na e-mail: ing.komora@t-com.me.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet prezentaciji IKCG, saglasno Statutu Komore.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021