Mašnski inženjeri - dokumentacija

2014. god.

IX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa IX sjednice IO SKMI

Odluka - sufinansiranje knjige Dečan Ivanović

Odluka za nabavku standarda

Odluka- sufinansiranje seminara Energetski efikasna rjesenja

Odluka - sufinansiranje konferencije KODIP 2014

Odluka-predavanje o EU direktivama u oblasti mašinstva

VIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa VIII sjednice IO SKMI

VII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik - VII sjednica IO SKMI

VI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik VI sjednica IO SKMI

Odluka za sponzorstvo - Prof.dr Dečan Ivanović

Odluka - organizacija okruglog stola mHE Ozrinići

Poslovnik o radu Izvršnog odbora Strukovne komore mašinskih inženjera

2013. god.

I SJEDNICA SKUPŠTINE

ZAPISNIK sa I sjednice Skupštine

V SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa V sjednice Izvršnog odbora

ODLUKA - sufinansiranje učešća na stručnim skupovima

IV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa IV sjednice Izvršnog odbora

ODLUKE - o razrješavanju i izboru delegata za Skupstinu IKCG

ODLUKA - nabavka knjige

ODLUKA - organizovanje Medjunarodnog skupa u oblasti grijanja, hlađenja i klimatizacije

III SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa III sjednice Izvršnog odbora

II SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa II sjednice Izvršnog odbora

ODLUKA - sufinansiranje odlaska na Sajam građevinarstva "BAUM 2013"

ODLUKA - pomoć za odlazak na Medjunarodni sajam u inostranstvo

I SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa I sjednice Izvršnog odbora

IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKMI

ZAPISNIK sa Izborne sjednice Skupštine SKMI

ODLUKA - nadoknada članovima Radne grupe za izmjene i dopune Pravilnika o licencama

VI SJEDNICA SKUPŠTINE SKMI

ZAPISNIK sa VI sjednice Skupstine SKMI

ODLUKA - nadoknada

XXVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXVII sjednica

XXVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXVI sjednica

PLAN RADA SKMI za 2013. godinu

XXV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXV sjednica

2012. god.

VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKMI

ZAPISNIK sa vanredne sjednice Skupštine SKMI

XXI SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXI sastanka

XX SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XX sastanka

XIX SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XIX sastanka

XVIII SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XVIII sastanka

XVII SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XVII sastanka

2011. god.

III ŚEDNICA SKUPŠTINE SKMI

ZAPISNIK sa III ŚEDNICE SKUPŠTINE (prijedlog)

XIV SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XIV sastanka

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021