Arhitekta - dokumenta

2021

STANDARDI USLUGA ARHITEKATA I INŽENJERA

Odluka o usvajanju Standarda usluga arhitekata i inženjera

Standardi usluga arhitekata i inženjera, za izradu projektne dokumentacije, reviziju, tehničke preglede, stalni stručni nadzor, inženjering i konsalting za sve vrste objekata visokogradnje - zgrade

XLVII sjednica, 18.05.2021.

Odluka o nadoknadi članovima Radne grupe za izradu Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

II Vanredna sjednica Skupštine SKA

Odluka o podršci Inicijativi dr Vladimira Milana Popovića za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra na djelu arh. Milana Popovića

Odluka o dodjeli zvanja počasnog člana ispred SKA

Poslovnik o radu Skupštine SKA

Odluka za plaćanje nadoknade delegatima

2020. god.

XLVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLVI sjednice IO, 19.10.2020. god.

Odluka o nadoknadi za učešće na XLVI sjednici IO SKA

Odluka - nadoknada Maja Đurović

Odluka - nadoknada Ivana Dobrković

Odluka - nadoknada Marko Radonjić

Odluka o formiranju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine SKA

Odluka o imenovanju člana Komisije za polaganje stručnog ispita

Odluka - nadoknada za predavača na okruglom stolu "Konkursne prakse u zemljama EU"

XLV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLV sjednice IO SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLV sjednici IO SKA

XIII SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

Zapisnik sa XII sjednice Skupštine

ODLUKA o nadoknadi putnih troškova delegatima

XLIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLIV sjednice IO SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLIV sjednici IO SKA

Odluka o proširenju Komisije

XLIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLIII sjednice IO SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLIII sjednici IO SKA

Odluka o formiranju Radne grupe za izradu pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje

Odluka o formiranju Radne grupe za organizaciju okruglog stola "Konkursne prakse u zemljama EU"

Odluka o formiranju Radne grupe za organizaciju okruglog stola "Kriterijumi za ocjenu kvaliteta detaljnih urbanističkih planova/urbanističkih projekata i održivosti planskih rješenja"

Odluka o formiranju Radne grupe za organizaciju okruglog stola "Revitalizacija istorijskih urbanih jezgra/zaštita nasleđa moderne arhitekture"

XII SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

Zapisnik sa XII sjednice Skupštine

ODLUKA o nadoknadi putnih troškova delegatima

XLII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLII sjednice IO SKA

Odluka o nadoknad za učešće na XLII sjednici IO SKA

Odluka za organizaciju stručne ekskurzije Dani Orisa - Zagreb

Odluka o nadoknadi članovima Radne grupe za izradu Nacrta poslovnika o radu Skupštine SKA

Odluka o nadoknadi članovima Radne grupe za izradu Nacrta finansijskog plana i plana rada SKA, za 2020. god.

Odluka o formiranju Radnih grupa

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE SKA

XI SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

Zapisnik sa XI sjednice Skupštine

ODLUKA o nadoknadi putnih troškova delegatima

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021