MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Registar licenci pravna lica

 

Ukupno: 144


REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE A.D. PODGORICA
JU UNIVERZITET CRNE GORE -ARHITEKTONSKI FAKULTET-PODGORICA
TEHNOEKONOMSKI INŽENJERING D.O.O.-PODGORICA
D.O.O." LIPA" CETINJE
PRIMAVERA D.O.O HERCEG NOVI
MEDITERRANEAN CO D.O.O.-BUDVA
"ČELEBIĆ"d.o.o. PODGORICA
DEA D.O.O.-PODGORICA
INKOPLAN D.O.O. PODGORICA
"SAOBRAĆAJ-INŽENJERING" D.O.O.PODGORICA
" S.P.A.K" D.O.O. PODGORICA
CABLING D.O.O.-BUDVA
TABORA-ŽUNJIĆ D.O.O. PODGORICA
GREEN HOUSE D.O.O.-PODGORICA
" URBA PROJEKT" PODGORICA
ČOVJEK I PROSTOR D.O.O. PODGORICA
EXPLORING D.O.O.-NIKŠIĆ
PARH D.O.O.PODGORICA
"BASKETING"D.O.O.-BAR
WINSOFT D.O.O. PODGORICA
SIGNAL M D.O.O. BIJELO POLJE
HOLDIN KOMPANIJA " MONTPLAN" D.O.O. PODGORICA
ING-INVEST d.o.o. Danilovgrad
ARHITEKTONSKI ATELJE -D.O.O-PODGORICA
UNDA D.O.O.-PODGORICA
SIMES INŽENJERING D.O.O. PODGORICA
MINICOM TRADE D.O.O.-PODGORICA
"VU-TI INŽENJERING" D.O.O. BAR
AG. INFOPLAN D.O.O.NIKŠIĆ
INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽ. U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU -PODGORICA
"ADRIA INVEST"D.O.O. BUDVA
WIN PROJECT K.D. NIKŠIĆ
ILIBO DESIGH ARCHITECTS D.O.O. HERCEG NOVI
Institut za protivpož.zaštitu, zaš.na radu i zašt. životne sredine PREV&ING D.O.O.PODGORICA
NETWORK COMMUNICATION D.O.O.TIVAT
PLAN D.O.O. ULCINJ
BUSINESSART D.O.O. PODGORICA
ARHIS GROUP D.O.O.-BUDVA
REFLEKSING D.O.O PODGORICA
INTER FORMA D.O.O. PODGORICA
"KODAR INŽENJERING" D.O.O. - PODGORICA
DEL PROJEKT D.O.O.-BUDVA
BIRO VUKČEVIĆ D.O.O.-PODGORICA
C GROUP D.O.O. PODGORICA
GEOPROMET D.O.O. PODGORICA
LARS FIRE D.O.O.-PODGORICA
ARHIENT D.O.O.-PODGORICA
CEPTING D.O.O PODGORICA
SIMM INŽENJERING D.O.O.PODGORICA
AG PROJEKT D.O.O. NIKŠIĆ

 

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati