MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Članovi skupštine komore mašinskih inženjera

2016 - 2020.
 

 1. Prof. dr Igor Vušanović, predsjednik Skupštine
 2. Mr Tanja Manojlović, potpredsjednica Skupštine
 3. Prof. dr Dečan Ivanović, član
 4. Mr Svetlana Pješčić, član
 5. Radoman Bulatović, član
 6. Vuk Kasalica, član
 7. Omer Omerbašić, član
 8. Zvonimir Bezmarević, član
 9. Aleksandar Strugar, član
 10. Prof. dr Milorad Burić, član
 11. Novo Govedarica, član
 12. Mr Tanja Gomilanović, član
 13. Doc. dr Vladan Ivanović, član
 14. Prof. dr Milo Mrkić, član
 15. Mr Savo Marković, član
 16. Milanko Ostojić, član
 17. Dušan Dangubić, član
 18. Doc. dr Uroš Karadžić, član
 19. Svetomir Zarubica, član
 20. Darko Bajić, član
 21. Mr Nebojša Žižić, član
 22. Radosav Aleksić, član
 23. Slobodan Jokić, član
 24. Veseljko Komnenović, član
 25. Mileta Milunović, član
 26. Zoran Nikolić, član
 27. Mirko Raičević, član
 28. Mr Božo Zejak, član
 29. Šćepan Šundić, član
 30. Dragan Božović, član
2012 - 2016.

Prof. dr Igor Vušanović , dipl.inž.maš., predsjednik Skupštine Strukovne komore mašinskih inženjera

Mr Božo Zejak, dipl.inž.maš., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore mašinskih inženjera

 

Janković Vuk, dipl.inž.maš., član
Manojlović Tanja, dipl.inž.maš., član
Bezmarević Zvonimir, dipl.inž.maš., član
Durković Radan, dipl.inž.maš., član
Bajić Darko, dipl.inž.maš., član
Knežević Biljana, dipl.inž.maš., član
Macanović Miodrag, dipl.inž.maš., član
Gomilanović Tanja, dipl.inž.maš., član
Omerbašić Omer, dipl.inž.maš., član
Božović Dragan, dipl.inž.maš., član
Pajović Žarko, dipl.inž.maš., član
Bulatović Miodrag, dipl.inž.maš., član
Ivanović Dečan, dipl.inž.maš., član
Rakočević Boško, dipl.inž.maš., član
Nenezić Mirko, dipl.inž.maš., član
Zindović Milojica, dipl.inž.maš., član
Mrkić Milo, dipl.inž.maš., član
Kasalica Vuk, dipl.inž.maš., član
Zarubica Svetomir, dipl.inž.maš., član
Karadžić Uroš, dipl.inž.maš., član
Žujović Radisav, dipl.inž.maš., član
Toković Meho, dipl.inž.maš., član
Veljić Darko, dipl.inž.maš., član
Marković Savo, dipl.inž.maš., član
Govedarica Novo, dipl.inž.maš., član
Bulatović Radoman, dipl.inž.maš., član
Ostojić Milanko, dipl.inž.maš., član
Grubović Željko, dipl.inž.maš., član

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati