MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Članovi skupštine komore arhitekata

2016 - 2020.

 1. Milošević Nebojša, predsjednik Skupštine Strukovne komore arhitekata
 2. Pavlović Jevgenije, potpredsjednik Skupštine Strukovne komore arhitekat
 3. Petrović - Velimirović Maja, član
 4. Vuković Dragan, član
 5. Maraš Miodrag, član
 6. Kerović-Šabović Igbala, član
 7. Đurović Mirka, član
 8. Dobrković Ivana, član
 9. Milošević Ivan,  član
 10. Cvjetković Bogdan, član
 11. Žižić Nikodin, član
 12. Miljanić Dragan, član
 13. Mitrović Novica, član
 14. Vukadin Boris, član
 15. Dapčević Maja, član
 16. Ašanin Aleksandar, član
 17. Radunović Slavko, član
 18. Sredanović Saša, član
 19. Konjević Jasmina, član
 20. Ramčilović Irfan, član
 21. Novaković Nikola, član
 22. Mijatović Vukašin, član
 23. Šćepanović Goran, član
 24. Petrović Branka, član
 25. Tišma Maja, član
 26. Dopuđa Slavica, član
 27. Nogulović Biljana, član
 28. Radonjić Marko, član
 

2012 - 2016.

 

Milošević Nebojša, dipl.inž.arh., predsjednik Skupštine Strukovne komore arhitekata

 

Mandić Vlasta, dipl.inž.arh., potpredsjednica Skupštine Strukovne komore arhitekata

 

Stjepčević D. Ljubomir, dipl.inž.arh., član
Ilijanić Boris, dipl.inž.arh., član
Vukčević Pero, dipl.inž.arh., član
Nikić Vladislav, dipl.inž.arh., član
Milošević Ivan, dipl.inž.arh., član
Rašović Jovica, dipl.inž.arh., član
Vukmanović Ksenija, dipl.inž.arh., član
Alihodžić Rifat, dipl.inž.arh., član
Dulović Snežana, dipl.inž.arh., član
Kalač Almer, dipl.inž.arh., član
Popović Svetislav, dipl.inž.arh., član
Mugoša Ratimir, dipl.inž.arh., član
Maraš Miodrag, dipl.inž.arh., član
Vuković Dragan, dipl.inž.arh., član
Radunović Slavko, dipl.inž.arh., član
Đurović Mirka, dipl.inž.arh., član
Adžić Nebojša, dipl.inž.arh., član
Nikolić Katarina, dipl.inž.arh., član
Komatina Dragan, dipl.inž.arh., član
Živković Andrea, dipl.inž.arh., član
Velimirović-Petrović D. Maja, dipl.inž.arh., član
Bojović Mileta, dipl.inž.arh., član
Dopuđa Č. Slavica, dipl.inž.arh., član
Đurašević Ratko, dipl.inž.arh., član
Murić Selman, dipl.inž.arh., član
Jovović M. Novak, dipl.inž.arh., član
Kadić Mladen, dipl.inž.arh., član
Pavlović Jevgenije, dipl.inž.arh., član
Raičević Gordana, dipl.inž.arh., član
Raselbegović Selim, dipl.inž.arh., član
Mavrić Fuad, dipl.inž.arh., član
Šćepanović Goran, dipl.inž.arh., član
Petrović Branka, dipl.inž.arh., član
Dragutinović M. Ljiljana, dipl.inž.arh., član
Vuksanović Dušan, dipl.inž.arh., član
Dubljević Dragutin, dipl.inž.arh., član

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati