MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Članovi skupštine komore građevinskih inženjera

2016 - 2020.

 1. Mr Nikola Luković, predsjednik Skupštine SKGI

 2. Mr Strahinja Pavlović, potpredsjednik Skupštine SKGI

 3. Radenko Pejović
 4. Rajka Velimirović
 5. Rajka Popović
 6. Miloš Knežević
 7. Siniša Terzić
 8. Srđan Janković
 9. Vidosav Strugar
 10. Jelena Lukić
 11. Nadežda Lučić
 12. Svetlana Janjević
 13. Dragan Žarković
 14. Sanja Radović
 15. Milivoje Kasalica
 16. Vera Vujović
 17. Ljubiša Lazović
 18. Zoran Mijatović
 19. Dragica Džogaz
 20. Radivoje Mrdak
 21. Tatjana Vuković
 22. Jovo Subotić
 23. Olivera Doklestić
 24. Vasko Proročić
 25. Biljana Bulatović 
 26. Aleksandra Samardžić
 27. Verica Milović
 28. Biljana Vuković
 29. Julka Perović
 30. Branislav Pavićević
 31. Vladimir Perišić
 32. Milan Adžić
 33. Nedžad Mekić
 34. Tatjana Džuverović
 35. Radmilo Jelovac
 36. Nebojša Đurović  
 37. Nataša Stjepanović Nikoloska
 38. Muharem Mollabeqiri


2012 - 2016

Mr Sanja Radović , dipl.inž.građ., predsjednica Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera

Mr Mladen Gogić , dipl.inž.građ., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera

 

Prof. dr Nebojša Đuranović , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Radenko Pejović , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Radomir Zejak , dipl.inž.građ., član
Svetlana Janjević , dipl.inž.građ., član
Željka Beljkaš , dipl.inž.građ., član

Doc. dr Snežana Rutešić, dipl.inž.građ., član
Prof. dr Zvonko Tomanović , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Goran Sekulić , dipl.inž.građ., član
Simeun Matović , dipl.inž.građ., član
Rajka Velimirović , dipl.inž.građ., član
Milojko Divac , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Srđan Janković , dipl.inž.građ., član
Rajko Vuksanović , dipl.inž.građ., član
Mr Jovo Popović , dipl.inž.građ., član
Milan Krstić , dipl.inž.građ., član
Milivoje Kasalica , dipl.inž.građ., član
Rajka Popović , dipl.inž.građ., član
Vera Šaletić , dipl.inž.građ., član
Mira Papović , dipl.inž.građ., član
Mr Olga Radulović , dipl.inž.građ., član
Branislav Pavićević, dipl.inž.građ., član
Verica Milović , dipl.inž.građ., član
Tatjana Džuverović , dipl.inž.građ., član
Radmilo Jelovac , dipl.inž.građ., član
Irfan Tahirović, dipl.inž.građ., član
Slavko Đukić , dipl.inž.građ., član
Emir Vesković , dipl.inž.građ., član
Rajko Radulović , dipl.inž.građ., član
Mr Mirko Balabušić , dipl.inž.građ., član
Žarko Vujadinović , dipl.inž.građ., član
Đorđe Bijelić, dipl.inž.građ., član
Tatjana Vuković , dipl.inž.građ., član
Milan Stamenović , dipl.inž.građ., član
Mirjana Dabović , dipl.inž.građ., član
Nebojša Đurović , dipl.inž.građ., član
Mentor Lunji , dipl.inž.građ., član