MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Članovi skupštine komore građevinskih inženjera

2016 - 2020.

 1. Mr Nikola Luković, predsjednik Skupštine SKGI

 2. Mr Strahinja Pavlović, potpredsjednik Skupštine SKGI

 3. Radenko Pejović
 4. Rajka Velimirović
 5. Rajka Popović
 6. Miloš Knežević
 7. Siniša Terzić
 8. Dragan Šubarić
 9. Jelena Lukić
 10. Nadežda Lučić
 11. Svetlana Janjević
 12. Sanja Radović
 13. Milivoje Kasalica
 14. Vera Vujović
 15. Ljubiša Lazović
 16. Zoran Mijatović
 17. Dragica Džogaz
 18. Radivoje Mrdak
 19. Tatjana Vuković
 20. Jovo Subotić
 21. Olivera Doklestić
 22. Biljana Bulatović 
 23. Aleksandra Samardžić
 24. Verica Milović
 25. Biljana Vuković
 26. Julka Perović
 27. Branislav Pavićević
 28. Vladimir Perišić
 29. Milan Adžić
 30. Nedžad Mekić
 31. Radmilo Jelovac
 32. Nebojša Đurović  
 33. Nataša Stjepanović Nikoloska
 34. Muharem Mollabeqiri
 35. Tanja Drakulović
 36. Duško Rondović
 37. Aleksandra Otašević


2012 - 2016

Mr Sanja Radović , dipl.inž.građ., predsjednica Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera

Mr Mladen Gogić , dipl.inž.građ., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera

 

Prof. dr Nebojša Đuranović , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Radenko Pejović , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Radomir Zejak , dipl.inž.građ., član
Svetlana Janjević , dipl.inž.građ., član
Željka Beljkaš , dipl.inž.građ., član

Doc. dr Snežana Rutešić, dipl.inž.građ., član
Prof. dr Zvonko Tomanović , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Goran Sekulić , dipl.inž.građ., član
Simeun Matović , dipl.inž.građ., član
Rajka Velimirović , dipl.inž.građ., član
Milojko Divac , dipl.inž.građ., član
Prof. dr Srđan Janković , dipl.inž.građ., član
Rajko Vuksanović , dipl.inž.građ., član
Mr Jovo Popović , dipl.inž.građ., član
Milan Krstić , dipl.inž.građ., član
Milivoje Kasalica , dipl.inž.građ., član
Rajka Popović , dipl.inž.građ., član
Vera Šaletić , dipl.inž.građ., član
Mira Papović , dipl.inž.građ., član
Mr Olga Radulović , dipl.inž.građ., član
Branislav Pavićević, dipl.inž.građ., član
Verica Milović , dipl.inž.građ., član
Tatjana Džuverović , dipl.inž.građ., član
Radmilo Jelovac , dipl.inž.građ., član
Irfan Tahirović, dipl.inž.građ., član
Slavko Đukić , dipl.inž.građ., član
Emir Vesković , dipl.inž.građ., član
Rajko Radulović , dipl.inž.građ., član
Mr Mirko Balabušić , dipl.inž.građ., član
Žarko Vujadinović , dipl.inž.građ., član
Đorđe Bijelić, dipl.inž.građ., član
Tatjana Vuković , dipl.inž.građ., član
Milan Stamenović , dipl.inž.građ., član
Mirjana Dabović , dipl.inž.građ., član
Nebojša Đurović , dipl.inž.građ., član
Mentor Lunji , dipl.inž.građ., član

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati