MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
18.04.2017
Časopis" Techno Science"

Na zahtjev NIA - Udruženje za istraživanje, edukaciju i razvoj obavještavamo da je u toku priprema trećeg broja naučno-stručnog časopisa Techno Science.

Časopis objavljuje  originalne naučne radove, pregledne i stručne radove iz oblasti tehničkih nauka bez ograničenja na posebne oblasti i grane. Cilj časopisa je postizanje najviših akademskih standarda i praćenja tokova savremene tehnologije i potreba društva na globalnom, međunarodnom nivou.

Uslov za prijavu rada jeste da isti nije ranije objavljivan, niti će biti objavljen u nekom drugom časopisu. Redakcija rad dostavlja recenzentima kompetentnim za odgovarajuću oblast čime je osiguran visok naučni i stručni nivo. Na osnovu recenzija redakcija donosi odluku o objavljivanju rada i o tome obavještava autora.

Časopis izlazi dva puta godišnje.


Časopis ima ISSN broj za štampano i elektronsko izdanje, a u procesu su pripreme za ulazak i indexaciju u međunarodnim referentnim naučnim bazama što je osnovni strateški cilj i zadatak publikacije.

Upute autorima možete vidjeti http://technoscience.ba/announcments, a prethodni broj naučno-stručnog časopisa možete vidjeti na www.technoscience.ba.

Radovi se dostavljaju na jezicima naroda BiH, na latinici i na engleskom jeziku, isključivo elektronski u MS Wordu, na mail redakcije: technoscience.nia@gmail.com.

Rok za dostavljanje radova: 30.4.2017. godine

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati