MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
30.06.2017
Zakazana VI sjednica IO SKMI

Na osnovu čl. 39 – 41 Statuta IKCG i u skladu sa Poslovnikom o radu Izvršnog odbora Strukovne komore mašinskih inženjera, zakazana je

 

 

VI SJEDNICA

IZVRŠNOG ODBORA STRUKOVNE KOMORE MAŠINSKIH INŽENJERA


Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda za VI sjednicu IO SKMI;
  2. Usvajanje Zapisnika sa V sjednice IO SKMI;
  3. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sjednice Izvršnog odbora;
  4. Informacije o radu UO IKCG u periodu između V i VI sjednice IO SKMI (Izvjestioci: Članovi UO IKCG ispred SKMI);
  5. Utvrđivanje primjedbi SKMI na  Nacrt Izmjena i dopuna Statuta IKCG;
  6. Imenovanje Komisije za izradu Poslovnika o radu Skupštine SKMI;
  7. Informacije, pitanja, predlozi;

 

Sjednica će se održati u ponedeljak 03.07.2017 u 13 časova, u prostorijama Inženjerske Komore Crne Gore.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati