MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
25.01.2018
Zakazana XVIII sjednica UPravnog odbora IKCG

 

Na osnovu člana 27 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 620/4 od 26.03.2012. godine, predsjednik Upravnog odbora Boris Ostojić, dipl.inž.el., zakazao je

 

XVIII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII sjednice i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa pomenute sjednice;
  2. Razmatranje nacrta finansijskog plana usvojenog na I vanrednoj sjednici Upravnog odbora i radnog materijala razmatranog od strane predstavnika strukovnih komora na sastanku održanom 18.12.2017. godine;
  3. Razno.

 

 

Sjednica će se održati 30.01.2018. godine, sa početkom u 17.00 časova, u prostorijama Komore.

 

Pored članova Upravnog odbora, na sjednicu su pozvani Potpredsjednica Skupštine, Predsjednica Nadzornog odbora i Predsjednici IO SK.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati