MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
29.01.2018
IX sjednica Uređivačkog odbora

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-642/2 od 20.02.2015. godine i Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-3989/5 od 10.10.2016. godine, zakazana je

 

IX SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA

 

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:


1. Usvajanje zapisnika sa VIII sjednice Uređivačkog odbora IKCG;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa VIII sjednice Uređivačkog odbora;

3. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Uređivačkog odbora IKCG;

4. Finansijski izvještaj o izdavačkoj djelatnosti u 2017. godini;

5. Razmatranje obima distribucije časopisa Pogled u 2017;

6. Finansijski plan izdavačke djelatnosti u 2018. godini;

7. Komentari na dostavljeni materijal za naredni broj časopisa "POGLED";

8. Razno.

Sjednica Uređivačkog odbora će se održati 1.02.2018. godine, sa početkom u 11h, u prostorijama Komore.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati