MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
03.05.2018
VI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Na osnovu Člana 31 Statuta Inženjerske komore Grne Gore, br. 620/4 od 26.03.2012. godine i Člana 4  Poslovnika o radu Nadzornog odbora IKCG, br. 736 od 11.03.2013. godine, predsjednica Nadzonog odbora Verica Milović,

 

VI SJEDNICU NADZORNOG ODBORA
 

 sa sljedećim Dnevnim redom:

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa Pete sjednice Nadzornog odbora
  2. Usvajanje zapisnika sa I elektronske sjednice Nadzornog odbora
  3. Pregled finansijske dokumentacije IK: pregled odluka organa IK i SK i upoređivanje sa izvodima sa bankarskih računa (knjigom ulaznih i izlaznih faktura)
  4. Priprema predloga novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora u cilju usklađivanja sa Statutom.
  5. Razno

 

Sjednica će se održati u petak, 04.05.2018. godine, u prostorijama Komore, sa početkom u 16.00 časova.

 

 

 

                                                                                                                           

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati