MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
17.09.2018
ODRŽAN 3. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP "ENERGIJA +"

3. Međunarodni stručni skup iz oblasti klimatizacije, grijanja i hlađenja "energijA+" održan je 13. i 14. septembra 2018. godine, u Hotelu Ramada, u Podgorici. Stručni skup je koncipiran u pet tematskih cjelina i to: Energetika i pogled u budućnost, Ventilacija i odimljavanje podzemnih garaža, Zaštita od prekomjernog pritiska i odvođenje dima u visokim objektima, Izolacija i obnovljivi izvori energije, Regulacija protoka u KGH sistemima i pumpni sistemi te Primjeri iz inženjerske prakse. Izlagali su: Prof dr. Nenad Kažić, Mašinski fakultet u Podgorici, Bojan Grujički, Viessmann d.o.o. Beograd; Željko Špiljar, INVENTO PRO – Zagreb, Reiner Kelch, Head of CPV department at Systemair, Germany; Grzegorz Sypek, Key Projects Manager, SMAY – Poland; Danijel Muršič, Menerga d.o.o., Silvano Sušilović, FLOGISTON – Đakovo, Osijek, Sergio Maria CAPANELLI, Carel Industries S.p.A. kao i mnogi drugi renomirani stručnjaci iz ove oblasti.

 

 

Prvi dan stručnog skupa otvorio je Predsjednik Komore Boris Ostojić, koji je pozdravljajući prisutne istakao:

„Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata Komori je pružen legitimitet da radi na zaštiti interesa svojih članova, ali i javnog interesa. U tom smislu, povjereno joj je vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na: učešće u izradi tehničkih propisa i unaprijeđivanje i obezbjeđivanje stručnog usavršavanja članova. Svjesni smo da i danas postoji nesaglasje između stavova struke i rješenja Zakona, a što je dovelo do situacije nedefinisane uloge Komore. No, i pored toga, Inženjerska komora Crne Gore ostaje čvrsto orijentisana na sprovođenje sistemskih rješanja, koja se odnose na oblast planiranja i izgradnje objekata i duboko uvjerena da isključivo zajedničkim naporima, u saradnji sa državnim institucijama, a uz pomoć i po ugledu na dobru praksu iz Regiona i Svijeta, možemo utemeljeno i optimistično razmišljati o budućnosti inženjerske struke“.

 

Predsjednik Komore ovlašćenih arhitekata i inženjera Republike Makedonije, Prof. dr Mile Dimitrovski je na samom početku naglasio kontinutitet prijateljskih odnosa sa crnogorskom komorom i istakao da Komora Republike Makedonije, godinama unazad, prepoznaje njen dobar primjer iz kog uči i koji nerijetko implementira u svom radu. On je zahvalio na pozivu da prisustvuje, kako je rekao, ovom značajnom skupu, i izrazio uvjerenje u perspektivu intenzivne i plodovorne bilateralne saradnje.

Učesnike skupa pozdravili su i potpredsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva Mr Tihomir Rengel i Predsjednik Saveza mašinskih i elektro inženjera i tehničara Srbije Dr Milovan Živković, dok se u ime Organizacionog odbora obratio Miodrag Macanović, potpredsjednik Inženjerske komore Crne Gore.
 

Stručni skup je bio prilika da se alarmatno govori o potrebi racionalnog upravljanja ograničenim resursima, zbog čega je prvog dana skupa Prof. dr Nenad Kažić u svom predavanju, uveo u priču o problemima savremenog doba, a u kontekstu potrošnje energije, demografskih kretanja, globalizacije i drugih društveno-ekonomskih promjena. Bez obzira na budućnost koja je pred nama, put koji nas sigurno ne vodi u pogrešnom smjeru je ulaganje u obrazovanje i nove tehnologije, odnosno obnovljive izvore energije, zaključio je Kažić.

U pogledu sljedeće generacije energetske modernizacije, Bojan Grujički, ispred Viessmann grupe je je pričao o komunalnom i daljinskom grijanju, te između ostalog predstavio Viessmann VitoKGK energetsku centralu, snage 5MW koja zauzima svega 35m2, i služi za isporuku 10000-50000m2 površine grijanja – kao proizvod za alternativnu strategiju koja, pored energetske, ima i svoju finansijsku opravdanost. U nastavku je, pored ostalog, predstavljen i gasni generator toplote Viessmann Vitomodul kao inovativno rješenje u odnosu na neuslovnost podrumskih kotlarnica u zgradama u kojima je, često, uvođenje gasa nemoguće, što rezulitra građenjem potpuno novog objekta u blizini; kao i solarni sistem po kom je ova kompanija lider u Regionu.

 

U okviru druge tematske cjeline bilo je riječi o primjeni i prednostima numeričkog modeliranja u analiziri uspješnosti djelovanja sistema ventilacije, zaštite od požara, mehaničkog odimljavanja i sl. Konstatovano je da je u pitanju skup i dugotrajan postupak ali da, u krajnjem, služi optimizaciji troškova, predviđanju širenja požara u garaži, time smanjenju štete koje nastaju požarom, dok se rezultati mogu koristiti i u arhitekturi i građevinarstvu, a što potencijalno vodi i smanjenju investicionih troškova cijelog projekta - u svom predavanju je zaključio Željko Špiljar ispred „Invent Pro“-Zagreb.

 

Do kraja prvog dana Međunarodnog stručnog skupa, tretirane su i sljedeće teme: Ventilacija i odimljavanje podzemnih garaža;  Zaštita od prekomjernog pritiska i odvođenje dima u visokim objektima, izolacija i obnovljivi izvori energije; Povrat energije u proizvodnim pogonima; Sistemi za uklanjanje dima namijenjeni stepeništima u stambenim i hotelskim zgradama itd. Tako su ispred kompanije "HEP ESCO" d.o.o. (idejni projekt, razrada projektnog rješenja, te potrebni proračuni ušteda) i Projektnog biroa "DHT Projekt" d.o.o. (razrada projektnog rješenja i izrada projekta) predstavljeni rezultati jednogodišnjeg nadzora i mjerenja potrošnje energije u sistemima povrata energije na kompresorima za komprimaciju vazduha, utvrđena mjesta za poboljšanje i unaprijeđenje rada te izvršena podešavanja i optimizacija rada sistema. Izračunati jednostavni period povratka (JJP) za prezentovane mjere energetske efikasnosti je 1,46 godina zbog čega je projekat prijavljen na konkurs Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u domenu industrijskih korisnika, te je kao takav osvojio najveći broj bodova i dobio subvenciju Fonda u iznosu od 40 % vrijednosti projekta.  Rezultati korištenja sistema povratka topline smanjili su JPP na 1,27 godina bez subvencije Fonda, dok je sa subvencijom Fonda isti dodatno smanjen na 0,95 godina, istaknuto je ispre dpomenute kompanije.

 

Drugi dan skupa bio je dominantno posvećen primjerima iz inženjerske prakse, kada su predstavnici kompanije poput Flogiston – Đakovo, Osijek, Termosistem - Podgorica, Lindab AB, Carel Industries S.p.A. , Weishaupt GMBH, HERZ Armaturen, Danfoss, IMI Hydronics, WILO Beograd, Resalta Montenegro, prezentovali najnovija rješenja na polju grijanja i hlađenja, kontrole protoka vazduha i toplote, velikih solarnih sistema, a bilo je i riječi o posljedicama nepravilnog balansiranja instalacija grijanja sa termostatskim ventilima i njihov uticaj na raspodjelu potrošnje  toplotne energije te analizi trškova uštede u gorepomeutim poljima inovacije.

 

Glavni pokrovitelj 3. Međunarodnog stručnog skupa iz oblasti klimatizacije, grijanja i hlađenja "energijA+" je bila kompanija Samsung Electronics Adriatic koja je prezentovala najnoviju Wind-freeTM tehnologiju i postignutu zonu „mirujućeg vazduha“ u prostoru uz održavanje željene temperature. U pitanju je inovativna tehnologija koju Samsung nudi na svojim unutrašnjim jedinicama, a koja direktno utiče na efikasnost korišćenja klimatizacije. Prilikom Wind-freeTM načina rada, klima radi u optimalnom modu sa manjim rashladnim kapacitetom, a time i manjom potrošnjom i efikasnijim održavanjem temperaturne  udobnosti. Takav način rada podrazumjeva smanjeno opterećenje kompresora, što rezultira produženim vijekom trajanja komponenti rashladnog sustava, istakli su ispred Samsunga.

 

Treći po redu stručni skup iz ove oblasti, u organizaciji IKCG-SKMI, bio je još jedna prilika da se razmijene znanja, iskustva, mišljenja, poveže kadar koji je angažovan u oblastima klimatizacije, grijanja, hlađenja – naučni radnici, istraživači, konstruktori, studenti, projektanti, izvođači radova, serviseri, zatim konsultanti, investitori, predstavnici proizvođača, trgovaca opreme, predstavnici državnih institucija iz oblasti izgradnje objekata i zaštite životne sredine. Isti je pružio uspješnu, interaktivnu platformu a u cilju daljeg umrežavanja članstva IKCG sa kolegama iz Regiona i šire.

 

Na LINKU možete pogledati fotografije sa skupa.