MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
03.10.2018
ZAKLJUČCI SA OKRUGLOG STOLA PRIMJENA EKOLOŠKIH I PROTIVPOŽARNIH PREMAZA U ZAŠTITI METALNIH KONSTRUKCIJA

U suorganizaciji Inženjerske komore Crne Gore - Strukovne Komore drugih inženjerskih struka i Crnogorskog društva za koroziju, zaštitu materijala i zaštitu životne sredine, po programu rada prethodno pomenutog simpozijuma, dana 20. septembra 2018. godine održan je Okrugli sto sa međunarodnim učešćem, na temu:

 

"PRIMJENA EKOLOŠKIH I PROTIVPOŽARNIH PREMAZA U ZAŠTITI METALNIH KONSTRUKCIJA".

 

Cilj Okruglog stola je bio:

  • upoznavanje sa proizvodnim programima prisutnih proizvođača u domenu ekoloških i protivpožarnih premaza,
  • aspekti primjene predmetnih premaznih sredstava na području Crne Gore,
  • nedostaci u primjeni postojećih zakonskih rješenja,
  • upravljanje otpadom koji nastaje upotrebom premaznih sredstava
  • razmjena iskustava,
  • diskusija i interaktivni dijalog.

 

Na Okruglom stolu prisustvovalo je 20 učesnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije, i to predstavnici proizvođača premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija, Inženjerske komore Crne Gore i učesnika simpozijuma.

 

 

 

Okrugli sto je protekao u skladu sa sljedećim aktivnostima:

 

Vrijeme

Aktivnost

17.30-17.45

Alojzije Karajkov

Kompanija Hemiprodukt, Novi Sad, Srbija

17.45-18.00

Dr Saša Dević

Kompanija Pitura d.o.o. Beograd, Srbija

18.00-18.15

Ljubomir Sinđelić

Helios Srbija, član Helios Grupa

18.15-19.30

Diskusija učesnika

 

 

Zaključci sa okruglog stola

 

Nakon izlaganja predstavnika proizvođača ekoloških i protivpožarnih premaza za zaštitu metalnih konstrukcija, svi prisutni su učestvovali u diskusiji i predloženi su sljedeći zaključci sa Okruglog stola:

 

1. Kao što je poznato stručnoj javnosti razvoj i upotreba ekološkoh (vodorazredivih) i protivpožarnih premaza i sirovina za proizvodnju istih, započela je pedesetih godina prošlog vijeka, uglavnom u industrijski razvijenim zemljama sa pojavom zakonske regulative za zaštitu životne sredine.

 

2. Potrebno je kontinuirano razvijati ekološke premaze (svih vrsta, uključujući i pp premaze), sa ciljem da se smanji zagađenje životne sredine i da se zaštiti zdravlje ljudi. U grupu ekološki prihvatljivih premaza spadaju i vodorazredivi premazi, koji kao rastvarač koriste vodu, čija je osnovna prednosti nezapaljivost i neotrovnost. Ovakvi premazi, obično sadrže manji udio pomoćnih organskih rastvarača, do 5%, potrebnih za završno formiranje suvog filma. Iako su ranije imali dosta nedostataka, danas vodene disprezije pružaju vrlo dobru antikorozionu zaštitu u gotovo svim korozionim sredinama. Mišljenje učesnika je da su ovi premazi visoko kvalitetni u savremenim tehnološkim procesima proizvodnje i njihova primjena će rasti u budućem periodu.

 

3. Zbog karakterističnih svojstava vode i organskih rastvarača, proizvodnja ekoloških premaza na bazi vode je znatno složenija  od proizvodnje premaza na bazi rastvarača, a samim tim veća je i cijena konačnog proizvoda – premaza. Naravno da razlike u cijeni utiču i na područje primjene ekoloških premaza (visoka osjetljivost na slabiju - nekvalitetnu pripremu površine), dok se samo nanošenje ekoloških premaza ne razlikuje značajno od nanošenja premaza na bazi organskih rastvarača. Predstavnici proizvođača su informisali ostale učesnike da se ekološki premazi koriste za zaštitu od korozije raznih čeličnih konstrukcija, mostova, rezervoara, transportnih kontejnera, auto djelova, poljoprivrednih mašina, metalnog namještaja, željezničkih vagona i dr. Noviji tipovi epoksi vodorazredivih premaza mogu se koristiti i u metalnih konstrukcija koji su izloženi jako korozivnim sredinama u industriji, kao npr. za zaštitu postrojenja za naftu i gas, rezervoara, morskih i hemijskih postrojenja i za zaštitu u građevinarstvu.

 

4. Stav učesnika je da treba potencirati upotrebu protivpožarnih premaza na nosećim čeličnim konstrukcijama, kao jedne od mogućih opcija protivpožarne zaštite. Naročito je značajno da se skrene pažnja projektantima čeličnih konstrukcija na koji način treba projektovati pojedine profile, obzirom da se u praksi dešavaju slučajevi da je cijena nanešenog protivpožarnog premaza značajno veća od cijene čeličnog profila koji se štiti. Naravno, ovdje je potrebno imati na umu da je ovo multidisciplinarna problematika koja, u fazi projektovanja, zahtijeva učešće više inženjerskih struka (arhitektura, građevinarstvo, mašinstvo, tehnologija, zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita životne sredine i dr.). Po raspoloživim podacima učesnika, trenutno je upotreba ekoloških i protivpožarnih premaza na području Crne Gore na nezadovoljavajućem nivou.

 

5. Predstavnici Inženjerske komore su informisali ostale učesnike da je u Crnoj Gori na snazi Pravilnik o tehničkim zahtjevima za čelične konstrukcije ("Službeni list Crne Gore", br. 025/18), u kojem kao trenutno važeće propise treba istaći Pravilnik o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Službeni list SFRJ, br. 32/70) i MEST EN ISO 12944. Učesnici su mišljenja da treba donijeti novi pravilnik koji će u potpunosti odgovarati trendovima novog doba u domenu zaštite čeličnih konstrukcija od korozije koji su precizirani međunarodnim standardom ISO 12944 i drugim propisima.

 

6. Segmentu upravljanja otpadom koji nastaje kao produkt u toku izvođenja antikorozione zaštite treba posvetiti posebnu pažnju, nezavisno od vrste premaza koja se koristi. Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada

("Službeni list Crne Gore", br. 059/13, 083/16) najčešće se javljaju dvije  vrsta otpada i to:

  • 08 01 11otpadna boja i lak koji sadrži organske rastvarače ili druge opasne supstance,
  • 08 01 12 otpadna boja i lak drugačiji od 08 01 11

 

Preporuka je koristiti ekološke premaze jer tada nastaje neopasan otpad (08 01 12), obzirom da je cijena njegovog preuzimanja i tretmana znatno niža u odnosu na opasan otpad, a značajno je i manji uticaj na sve segmente životne sredine.