MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
11.10.2018
XXVI SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu člana 29 stav 5 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br.22/18 od 11. aprila 2018. godine), predsjednik Upravnog odbora, gospodin Boris Ostojić, dipl.inž.el. zakazuje

 

XXVI SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

DNEVNI RED

 

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXV redovne sjednice, X vanredne sjednice UO i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXV redovne sjednice;
 2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga finansijskog plana IKCG i strukovnih komora, za 2018. god.;
 3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada IKCG i strukovnih komora, za 2018. god.;
 4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Pravilnika o nadoknadama za rad u organima i tijelima Komore i strukovnim komorama – Primjedbe članova NO;
 5. Razmatranje i donošenje prijedloga akata komore koji su prošli javnu raspravu: Prijedlog Etičkog kodeksa,  Prijedlog pravilnika o dodjeli nagrada najboljim studentima, Prijedlog pravilnika o disciplinskom postupku, Prijedlog pravilnika o dodjeli nagrada članovima IKCG, Prijedlog pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana Komore, Prijedlog pravilnika o izdavačkoj djelatnosti, Prijedlog pravilnika o vođenju Registra Komore; Prijedlog pravilnika o vođenju Registra članova IKCG kojima miruje članstvo, Prijedlog pravilnika o visini članarine u IKCG, Prijedlog poslovnika o radu Skupštine, Prijedlog poslovnika o radu Upravnog odbora, Prijedlog poslovnika o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti Sindikata Sekretarijata IKCG, Prijedlog uputstva o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, Prijedlog uputstva o načinu i postupku javne rasprave za donošenje akata Komore, Prijedlog pravilnika o radu NO, Prijedlog poslovnika o radu Uređivačkog odbora.
 6. Razmatranje i usvajanje Plana integriteta za 2018 – 2020 god.
 7. Utvrđivanje dnevnog reda i termina održavanja VI sjednice Skupštine Komore;
 8. Upoznavanje sa ostavkom Verice Milović, predsjednice NO;
 9. Razmatranje i usvajanje Nacrta pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG;
 • Stav o Nacrtu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG – Anita Stjepčević;
 1. Razmatranje Nacrta Kolektivnog ugovora IKCG;
 2. Inicijativa za izmjenu Plana javnih nabavki – SKGI;
 3. Razno:
 • Zahtjev Valentine Božović, za davanje mišljenja;
 • Obnavljanje i objedinjavanje ugovora za telekomunikacione usluge;
 • Dan Inženjerske komore Crne Gore;
 • Informacija o IIRS;
 • Informacija o Izbornoj skupštini ECEC – Zagreb;
 • Informacija o Međunarodnom forumu o inženjerskim kapacitetima – Peking;
 • Zahtjev za sufinansiranje projekta u realizaciji Inženjerske akademije i CANU-u.

 

Sjednica će se održati 16.10.2018.godine, sa početkom u 17.00 h, u sali Komore.

 

Pored članova Upravnog odbora, na sjednicu se pozivaju: Predsjednik Skupštine Komore, Potpredsjednica Skupštine Komore, Predsjednica Nadzornog odbora, Predstavnica Reprezentativne sindikalne organizacije Sekretarijata IKCG i pravna zastupnica Komore.