MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
26.10.2018
XXVI sjednica IO SKGI

Na osnovu člana 44 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 536/4 objavljenog u „Službenom listu Crne Gore“, br. 022/18 od 11. aprila 2018.godine, zakazana je XXVI sjednicu Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje dnevnog reda;
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXV   sjednice IO SKGI;
 3. Analiza podataka o uplaćenim članarinama;
 4. Upoznavanje sa aktivnostima UO;
 5. Izvještaj o  posjeti  gradilišta auto-puta;
 6. Upoznavanje sa aktivnostima  organizatora seminara u Solunu i sajma u Minhenu;
 7. Izvještaj sa  sjednice  Skupštine ECCE-a;
 8. Razmatranje finansija  SKGI do kraja godine;
 9. Formiranje komisije za izradu  Finansijskog plana SKGI za narednu  godinu;
 10. Odgovor SKGI na Zahtjev Valentine Bozović;
 11. Razno.

 

 

 

Pored članova Izvršnog odbora na sjednicu je pozvan predsjednik Skupštine SKGI Nikola Luković.

 

 

 

Sjednica će se održati u ponedeljak 29.10.2018.godine sa početkom u 17:00 časova u prostorijama Komore u Podgorici.