MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
23.11.2018
XXVII sjednica Upravnog odbora IKCG

Na osnovu člana 29 stav 5 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br.22/18 od 11. aprila 2018. godine), potpredsjednik UO, Miodrag Macanović, dipl.inž.maš. zakazuje

 

XXVII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa XXVI redovne sjednice Upravnog odbora, XI vanredne sjednice  i izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedenih sjednica;
 2. Razmatranje i usvajanje: 2.1. Akata Komore usaglašenih sa primjedbama Ministarstva održivog razvoja i turizma i to: Etički kodeks; Pravilnik o disciplinskom postupku; Pravilnik o visini članirine u IKCG; Poslovnik o radu Upravnog odbora; Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata Sekretarijata IKCG; 2.2. Akata Komore na koja je Ministarstvo dalo saglasnost: Pravilnik o vođenju registra članova Inženjerske komore Crne Gore; Pravilnik o vođenju registra članova Inženjerske komore Crne Gore kojima miruje članstvo; Pravilnik o dodjeli nagrada najboljim studentima tehničkih fakulteta i Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti.
 3. Razmatranje radne verzije Pravilnika o stručnom usavršavanju članova Komore;
 4. Razmatranje radne verzije Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu;
 5. Razmatranje radne verzije Uputstva za izdavanje rješenja za složene inženjerske objekte iz nadležnosti Ministarstva ekonomije i prijedlog mjera;
 6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG;
 7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga kolektivnog ugovora Sekretarijata IKCG;
 8. Razmatranje izjašnjenja po predmetu Valentine Božović Prelević i donošenje konačne odluke;
 9. Razmatranje prijedloga amandmana na Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata;
 10. Informacija o preduzetim mjerama po Rješenju Uprave za inspekcijske poslove, br. UP 0204/1-709/5 od 12.11.2018. godine;
 11. Razmatranje i odlučivanje po Inicijativi Uređivačkog odbora za ustanovljavanjem stručnog časopisa IKCG i pokretanje rubrike “Predstavljamo”;
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluka za nadoknadu članovima komisija i radnih grupa zaduženih za izradu akata Komore;
 13. Razno.

 

Sjednica će se održati 30.11.2018.godine, sa početkom u 17.00 časova, u sali Komore.

 

Pored članova Upravnog odbora, na sjednicu se pozivaju: Predsjednik Skupštine Komore, Potpredsjednica Skupštine Komore, Predsjednica Nadzornog odbora, Predstavnica Reprezentativne sindikalne organizacije Sekretarijata IKCG i pravna zastupnica Komore.

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati