MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
27.11.2018
STRUČNI SKUP "PRVI DANI ELEKTROINŽENJERA"

Stručni skup Prvi dani elektro inženjera Inženjerske komore Crne Gore (IKCG), koji je okupio veliki broj učesnika i 13 predavača, organizovan je 13. oktobra 2017.godine u Podgorici, a na kom je, prije svega, poručeno je da je potrebno uložiti napore u očuvanje postojećih udruženja, ustanova i institucija.

Predsjednik Izvršnog odbora Strukovne komore elektro inženjera Crne Gore Željko Maraš, istakao je da se prvi put u Crnoj Gori organizuju dani elektroinženjera.

„Imamo ukupno 13 predavača, od kojih imamo četiri iz inostranstva. Obuhvatili smo široki spekar tema kojima se bave elektroinženjeri, tako da imamo teme iz oblasti elektroinstalacija slabe struje, jake struje, a ono što bih posebno naglasio jeste da smo na kraju dana zamislili da održimo okrugli sto na temu korišćenja hidropotencijala u Crnoj Gori“, kazao je Maraš. Prema njegovim riječima, tema tog okruglog stola je vrlo aktuelna već duži niz godina, i ima, kako je naveo, dosta pozitivnih i negativnih reakcija kad se pomene.

„Mislimo da bi inženjerska struka trebalo da se uključi i da ljudima pruži više informacija kako bi stekli objektivnu sliku o hidro potencijalima i načinima njihovog korišćenja“, istakao je Maraš.

 

Predsjednik IKCG, Boris Ostojić, smatrao je da, iako se održava prvi put u Crnoj Gori, skup Prvi dani elektro inženjera, na osnovu sastava učesnika i ukupne atmosfere, obećava da bi, kako je istakao, mogao postati tradicionalan.

 

Ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović, kazao je da je u proteklih mjesec postojalo dosta nerazumijevanja kad je u pitanju usvajanje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. „Meni je drago da oni koji razumiju, već razumiju. Svi koji me znaju i način na koji rukovodim, znaju da struka ne može biti oštećena. Dakle, propisi koji su bili diskutabilni u proteklih mjesec su pravljeni za inženjere i da štite inženjere, a prije svega „domaću pamet“, po prvi put u istoriji Crne Gore“, rekao je Radulović.

 

Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Željko Matić, rekao je da otkad je ta država u Evropskoj uniji, članstvo u komori je obavezno, kao i polaganje stručnog ispita.

„Na našim prostorima imamo dobre fakultete i jako dobre inženjere. Nažalost, kod nas je situacija da nas nema dovoljno na mjestima gdje se donose strateške odluke“, naveo je Matić.

Predsjednik podselekcije elektro izvođača u Inžinjerskoj komori Srbije, Dragan Stašić, kazao je iako su organizacije različite, suočavaju se sa istim problemima i zadacima.

„Problemi su nam licitacija, ugovaranja, projekti, naplate. Zadaci su nam da podignemo obrazovni nivo inženjera. Zadatak nam je da podignemo moralni novo inženjera, to postižemo sudom časti“, naveo je Stašić.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, Zoran Veljović, smatra da Univerzitet ne čini samo nastava.

„Ako imate samo nastavu, onda ste koledž. Univerzitet ne čini samo nauka. Ako imate samo nauku, onda ste naučni institut. Potrebna vam je struka i plasman vaših znanja u privredu, tek tada postajete dio Univerziteta“, kazao je Veljović.

On je rekao da su zato u novim nastavnim planovima i programima posebno vodili računa da oni budu inženjerski obojeni.

„Vodili smo računa da svršeni studenti steknu znanja i kvalifikacije da se mogu uključiti rad ove kKomore, da postanu odgovorni projektanti i uspješni inžinjeri koji će edukovati kroz cjeloživotno učenje nove generacije“, istakao je Veljović.

Predstavnik Elektroprivrede Crne Gore, Sreten Gojković, kazao je da očekuje skup, kroz razmjenu iskustava i upoznavanje sa novim tehničkim dostignućima, doprinese podizanju nivoa stručnih kompetencija učesnika, ali i, kako je naveo, nivoa obavještenosti zainteresovane javnosti.

„Posebno nam je drago što će današnji okrugli sto biti posvećen mogućnostima i korištenja hidropotencijala Crne Gore, što je izuzetna prilika da se kroz sveobuhvatnu stručnu raspravu još jednom prezentuju i dodatno razmotre otimalna rješenja valorizacije neiskorištenog potencijala Crne Gore“, naveo je Gojković.

Izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Darko Grgurović, kazao je da ta agencija ima dobru saradnju sa članovima IKCG.

„To je dalo dobre rezultate u poboljšanju kvaliteta prostornih dokumenata i raznoraznih projekata“, naveo je Grgurović.

Predstavnik Instituta za standardizaciju Crne Gore, Perica Turković, poručio je da želi da Prvi dani elektro inženjera se nastave u budućem periodu.

„Imamo potpisan sporazum o poslovnoj-tehničkoj saradnji sa IKCG, i nadam se da ćemo tu saradnju dodatno produbiti“, naveo je Turković.

 

Skup je organizovala IKCG u saradnji sa Strukovnom komorom elektro inženjera.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati