MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
27.11.2018
DELEGACIJA STRUKOVNE KOMORE ELEKTRO INŽENJERA IKCG UČESTVOVALA NA MANIFESTACIJI „11.DANI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 2018“ Pula, 27.-29.09.2018.

U kontekstu dobrih i prijateljskih odnosa između Strukovne komore elektro inženjera IKCG i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike predstavnici SKEI IKCG: predsjednik SKEI Željko Maraš, predsjednik Skupštine SKEI Ratko Vujović  i članica IO SKEI Hajdana Božović, prisustvovali su na 10. Stručnom skupu "11. Dani HKIE 2018" koji je organizovala HKIE.

Ovogodišnja manifestacija je održana u Puli, u trajanju od 27.09.-28.09.2018., a dana 29.09.2018. organizovan je obilazak grada Senvićente u Istri, sa ručkom na poljoprivrednom imanju domaćinstva Ferlin, a tom prilikom su obavljeni dodatni razgovori sa rukovodstvom HKIE.

 

Dana 28.09.2018. u Kongresnoj sali Hotela Park Plaza Histria u Puli, održano je svečano otvaranje Stručnog skupa, kojem su, osim oko 350 učesnika i predavača, prisustvovali predstavnici više ministarstava i agencija iz Hrvatske, kao i gosti iz komora i strukovnih komora elektro inženjera iz Crne Gore, Makedonije i Slovenije.

 

Ovom prilikom, na poziv Organizacionog odbora, predsjednik SKEI IKCG Željko Maraš je imao priliku da uvodnim obraćanjem pozdravi učesnike i goste Stručnog skupa.Osim njega, u uvodnom obraćanju, prigodne govore su održali: predstavnici ministarstava i agencija iz Hrvatske, potpredsjednik grada domaćina Pule, g-din Mile Dimitrovski, predsjednik Komore na ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri na Republika Makedonija, g-din Vinko Volčanjk, predsjednik Matične sekcije elektroinženjera Inženjerske zbornice Slovenije i g-din Živko Radović, predsjednik HKIE.

Nakon svečanog otvaranja, dana 27.09. i 28.09.2018. u Kongresnoj Sali su se od jutarnjih do večernjih sati odvijala stručna predavanja na kojima su predavači bili pojedinci ili predstavnicvi različitih kompanija, a održan je i Okrugli sto na temu „Aktualna zakonska regulativa“, a predstavljene su i Stručne upute Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

 

Čitavo vrijeme trajanja Stručnog skupa, na svojim štandovima u holu ispred Kongresne sale,bili su prisutni predstavnici zlatnih, srebrnih i bronzanih sponzora, renomirane svjetske kompanije iz oblasti rada elektrotehničke struke (Schneider electric, Allianze Zagreb, Hrvatska elektroprivreda doo, Legrand, Končar i dr.). 

Drugog dana Stručnog skupa održan je sastanak Međunarodnog odbora „Dana HKIE“, na koji su, osim stalnih članova/ica odbora pozvani i međunarodni gosti, tako da su ovom sastanku prisustvovala gospoda/đe: Živko Radović, predsjednik HKIE, Željko Maraš, predsjednik Strukovne komore inženjera  elektrotehnike IKCG, Mile Dimitrovski, predsjednik Komore na ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženeri na Republika Makedonija, Vinko Volčanjk, predsjednik Matične sekcije elektroinženjera Inženjerske zbornice Slovenije, Ratko Vujović,  predsjednik Skupštine Strukovne komore elektro inženjera IKCG, Vladko Todorovski,  predsjednik Odelenja elektrotehnike i član Upravnog odbora Komore na ovlateni arhitekti i ovlašteni inženeri na Republika Makedonija, Ivan Iveta, član UO Matične sekcije elektroinženjera i član Skupštine MSE Inženjerske zbornice Slovenije, Miljenko Rodek, predsjednik MO 11. DIE Pula, Boris Vranešević, član MO 11. DIE Pula, Goran Justinić, član MO 11. DIE Pula, Mario Karin, član UO HKIE, Željko Radić, član UO HKIE, Mirko Čukljek, član UO HKIE, Smiljka Mamula, član UO HKIE, Krunoslav Novak, član UO HKIE, Damir Miljački, član UO HKIE, Natko Vučković, član UO HKIE i Amela Čižmar, glavna tajnica HKIE.

 

Na sastanku su, osim predstavljanja i upoznavanja svih učesnika, vođeni razgovori o mogućnostima zajedničkih projekata, građevinskoj i tehničkoj regulativi, kao i o planovima daljnje saradnje komora i strukovnih komora elektro inženjera.

 

Sa ovog sastanka proistekao je dogovor o potpisivanju Memoranduma o međusobnoj saradnji komora i strukovnih komora inženjera elektrotehnike i Inicijativi ka regionalnoj inicijativi IIRS, za formiranje radne grupe koja bi se bavila analizom postojećeg stanja u ovim strukovnim udruženjima i davanjem sugestija ovoj instituciji, iz domena rada ovih komora.

 

Takođe je dogovoreno da HKIE dostavi predstavnicima svih komora-gostiju na uvid Upute koje je pripremila za svoje članove/ice u pdf formatu, koje bi bile date na upoznavanje sa istima, ali uz prethono potpisivanje ugovora o zaštiti autorskih prava autora ovih dokumenata.

 

Na kraju dana, 28.09.2018., održano je svečano zatvaranje stručnog skupa i svečana večera.

 

 

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati